Monday, April 28, 2008

အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား (ေနာက္ဆက္တြဲ)

အစကေတာ့ ေတာင္ျခစ္ေျမာက္ျခစ္ေနမွာပဲ။ ေနာက္ေတာ့လဲ ႏႈတ္တစ္ရာ စာတစ္လံုး ျဖစ္သြားေရာ။

အေသာကေက်ာက္စာေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိတယ္။ အခု ပိုစ့္တင္ၿပီးတဲ့ ေက်ာက္စာ ၁၄-ခုက ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္သားျပင္ေတြေပၚမွာ ေရးထြင္းထားတာေတြမို႔ ေက်ာင္ေဆာင္စာလို႔ ေခၚတယ္။ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့ အမိန္႔ျပန္တမ္းေတြျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေနရာအႏွံ႔ ေရးထိုးထားတဲ့အတြက္ ပဓာနေက်ာက္စာလို႔လဲ ေခၚတယ္။ ဘီစီ ၃ရာစု၀န္းက်င္မွာ ေရးထိုးထားတဲ့ ဒီေက်ာက္စာေတြကို ေအဒီ ၁၉ရာစု အေစာပိုင္းေလာက္က စၿပီး အိႏၵိယက Ginar, Kalsi, Dhauli, Jaugada, Yerragudi, Sopara ၊ ပါကစၥတန္က Shahbazarhi, Mansehra ဆိုတဲ့ အရပ္ေဒသ ၈-ခုမွာ ႐ွာေတြ႕ခဲ့တာ (ဘေလာ့ဂ္အဆံုးမွာ Google mapနဲ႔ ေနရာေတြ ျပထားတယ္)။ ဒီေက်ာက္စာအမ်ားစုမွာ Prakritဘာသာကို Brahmiအကၡရာနဲ႔ ေရးထားတာ။ ပါကစၥတန္က ေက်ာက္စာ ၂ခုမွာေတာ့ Kharosthiအကၡရာနဲ႔ ေရးထားတယ္။

(GINAR)

(BRAHMI SCRIPT)

Brahmiကေတာ့ ကမၻာေပၚမွာ အေရးအပါဆံုး အကၡရာအမ်ိဳးအစားေတြထဲက တစ္ခုပါ။ ေတာင္, အေ႐ွ႕ေတာင္, အေ႐ွ႕အာ႐ွမွာ ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့တဲ့ အကၡရာအမ်ားစုရဲ႕ အဦးအစပဲျဖစ္တယ္။ အိႏၵိယမွာ ဘီစီ ၅ရာစုခန္႔က ေပၚေပါက္လာခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ စတင္ျဖစ္ေပၚပံု အေနအထားကေတာ့ အ႐ႈပ္အေထြး အနည္းငယ္ ႐ွိေနတယ္။

(MANSEHRA)

(KHAROSTHI SCRIPT)

Kharosthi က Brahmiနဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္လို႔ ေျပာရင္ရတယ္။ ပံုစံအေနအထားကလဲ အေတာ္ေလး ဆင္တယ္။ အခုလက္႐ွိ ပါကစၥတန္နဲ႔ အာဖဂန္နစၥတန္ေဒသေတြမွာ ဘီစီ ၃ရာစု၀န္းက်င္က အသံုးျပဳခဲ့တာ။ Kharosthiဟာ ေန႔စဥ္သံုးျဖစ္တဲ့ Prakritဘာသာစကားနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အကၡရာအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ေ႐ွးေဟာင္း Ghandharaဘာသာစကားျဖစ္တဲ့ Ghandhari-Prakritအတြက္ အဓိကအေနနဲ႔ အသံုးျပဳခဲ့တဲ႔ သေဘာ႐ွိတယ္။

အသစ္အဆန္းပင္လယ္ရဲ႕ လႈိင္းဂယက္ထဲမွာ ေျမာပါရတာထက္ မတိမ္ေကာေသးတဲ့ ေ႐ွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္စမ္းေခ်ာင္းနေဘးမွာ ထိုင္ေငးရတာက ပိုၿပီး ၾကည္ႏူးစရာပဲ။ ပါဠိစာေပ ေလ့လာခဲ့တာ အေတာ္ ၾကာေနၿပီ။ အပီအျပင္ေတာ့ မ႐ွိလွေသးဘူး။ Prakritကို သင္ယူဖို႔ေရာ အခ်ိန္ေတြ က်န္ေသးရဲ႕လားမသိ။ ဘ၀ကလဲ ခပ္ပါးပါးရယ္။

အကၡရာေတြ က်န္ေသးတယ္ေနာ္…

Saturday, April 26, 2008

အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား-၁၄

အၾတ ပုန ၀ုတံ, တသ တသ အထသ မဓုရတာယ
ထပ္တလဲလဲ ေျပာေနရတာ အနက္အဓိပၸါယ္က ခ်ိဳျမလြန္းလို႔ပါ…။

အယံ ဓံမလိပိ ေဒ၀ါနံ ပိေယန ပိယဒသိနာ လာဉာ ေလခါပိတာ၊ အထိ ေယာ သံခိေတန, အထိ မစ်ိေမန, အထိ ၀ိထေဋန၊ န စ သဗၾတ သဗတ ဃဋိတံ၊ မဟံေတ ဟိ ၀ိဇိေတ, ဗဟုေက စ လိခိေတ, လိခါေပသာမိ (ေစ၀) နိတ်ံ၊ အထိ စ အၾတ ပုန ၀ုတံ, တသ တသ အထသ မဓုရတာယ, ကႎတိ စ ဇေနာ တထာ ပဋိပေဇယာ’တိ၊ ေသာ သိယာ ဧ၀ံ ပိ စ၊ တၾတ ကႎစိ အသမတံ လိခိတံ, အသဒိသံ ၀ါ သံေေယ ကရဏံ ၀ါ အာေရာစယိတြာ လိပိကရာ’ ပရာေဓန။

မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္၍႕ ပိယဒႆီဟု ၀ွ႔ဲခ်ီ-ခပ္ႏွိပ္ အ႐ွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္၏့ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံယူ-ရ႐ွိေသာ အေသာက မင္းၾတားႀကီး ေရးသားထား႐ွိေစေတာ္မူအပ္သည္၊ အေသာကမင္းတရား စာေတာ္အရပ္ရပ္မွာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္၎, အလတ္စားအားျဖင့္၎, အက်ယ္စားအားျဖင့္၎ အထူးထူး ႐ွိေခ်သည္။ ထို႔ျပင္, အားလံုး စာေတာ္မ်ား၌ အျခင္းခပ္သိမ္းအားလံုး အႂကြင္းမဲ့အားျဖင့္ မတူတန္ မစပ္ဖက္ေသာ အရာမ်ားလည္း ႐ွိေလသည္၊
ထိုသို႔ ျဖစ္ရပံုအေၾကာင္းမွာ--က်ယ္၀န္းစြာလွေသာ တိုင္းႏိုင္ငံႀကီး အတြင္း၌ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ တရားစာေတာ္မ်ားကို အၿမဲးမျပတ္ နိစၥဗဒ္ ေရးသားေစေတာ္ မူေလသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုတရား စာေတာ္မ်ား၌ အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ျပဆိုခ်က္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားလည္း ပါ႐ွိေလသည္၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ထိုထိုတရားစကားဆိုင္ရာ ေျပာဆိုေရးကိစၥ၏့ ခ်ိဳသာေသာေၾကာင့္၎, ထိုသို႔ေသာ အလို အထူးထူးျဖင့္ ထိုသို႔ၫႊန္ျပတိုင္း လူအေပါင္းတို႔ က်င့္ေဆာင္လိုက္နာေစရန္၎, ထုိသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္၏။ ထိုတရားစာေတာ္မ်ား၌ အနည္းငယ္ မတူမမွ်ေသာ ေရးသားခ်က္ စကားအသြား ႐ွိရသည့္ အေၾကာင္းကား မတူကြဲးလြဲေသာ တရားစကား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပဳလုပ္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို တဆင့္မိန္႔ျပန္ေျပာၾကား ေရးသားေစရာ၌ မွားယြင္း ေရးသားမိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။
(အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ အေသာကေက်ာက္စာေတာ္-အ႐ွင္အာဒိစၥ၀ံသ)

ဤတရားကဗ်ည္းကို နတ္တို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ပိယဒသီမင္းႀကီး ေရးသားေစေတာ္မူ၏။ အခ်ိဳ႕ အက်ဥ္းအားျဖင့္႐ွိ၍ အခ်ိဳ႕ အလယ္အလတ္အားျဖင့္႐ွိၿပီးလွ်င္ အခ်ိဳ႕ အက်ယ္အားျဖင့္ ႐ွိေလ၏။ ခပ္သိမ္းေသာ ကဗ်ည္းတို႔ကို ခပ္သိမ္းေသာ အရပ္တို႔အဖို႔ စီမံထားသည္မဟုတ္။
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အလြန္ က်ယ္၀န္း၍ ေရးခဲ့ၿပီးေသာ ကဗ်ည္းတို႔သည္လည္း မ်ားစြာ၏။ အစဥ္မျပတ္လည္း ကဗ်ည္းတို႔ကို ေရးေစဦးအံ့။ အခ်ိဳ႕ကဗ်ည္းတို႔ကို အထပ္ထပ္အခါခါ ေရးထိုးေစသည္မွာ ဆိုလိုရင္း အနက္၏ ရသာေပၚ၍ လူတို႔ လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ေစျခင္းငွာ ျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႕ကဗ်ည္းတို႔အား မျပည့္မစံု မွားမွားယြင္းယြင္း သံသယျဖစ္ေစေအာင္ ေရးထိုးလ်က္႐ွိေသာ္ ေရးထိုးသူ၏ အျပစ္ဟု ေအာက္ေမ့ရာ၏။
(အေသာကေက်ာက္စာမ်ား-ဦးဖိုးလတ္)

ေဒ၀ါနံ ပိယ ပိယဒသီမင္းသည္ ဤတရားစာတို႔ကို အက်ဥ္း, အလတ္ႏွင့္ အက်ယ္အားျဖင့္ ေရးေစ၏။ အေၾကာင္းကား တရားစာအားလံုးတို႔သည္ အရပ္, ေဒသအားလံုးတို႔အတြက္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ တိုင္းႀကီးျပည္ႀကီး အမ်ားအျပားကို ေအာင္ျမင္၍ မ်ားစြာေသာ စာတို႔ကိုလည္း ေရးေစခဲ့၍ ေရးေစဦးမည္။ တခုတည္းေသာ စာကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါဆိုခဲ့သည္မွာ အနက္အဓိပၸါယ္ ေပၚလြင္ထင္႐ွားေစရန္ႏွင့္ လူတို႔လိုက္နာ က်င့္သံုးေစရန္ျဖစ္၏။ ထိုတြင္ မျပည့္စံုျခင္း, ယံုမွားဖြယ္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ႂကြင္းက်န္ေနပါလွ်င္ စာေရးသူ၏ အျပစ္သာျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
(သိရီဓမၼာေသာကမင္းတရားႀကီး၏ ကိုးတိုင္းကိုးဌာန ဗုဒၶဓမၼႏိုင္ငံေတာ္-ဦးေသာ္ဇင္)

'This scripture of the Law of Piety has been written by command of His Sacred Majesty the King, [in a form] sometimes condensed, sometimes of medium length, and sometimes expanded ; and everything is not brought together everywhere. For great is my dominion, and much has been written, and much shall I cause to be written. And certain phrases have been uttered again and again by reason of the honeyed sweetness of this topic or that, in the hope that the people may act accordingly. It may be that something may have been written incompletely by reason of mutilation of a passage, or of misunderstanding, or by a blunder of the writer.'
(Asoka, the Buddhist Emperor of India- V. A. Smith)

These religious edicts have been caused to be inscribed by His Sacred and Gracious l Majesty the King in abridged, medium, or expanded form. Nor, again, was all executed (or suitable) everywhere. Vast is the conquered country, much is already written and much shall I get written. There is also here something said again and again for the sweetness of the topics concerned that the people should act accordingly. There sometimes might also be writing left unfinished, taking into account the locality, or fully considering the reasons, or by the lapses of the scribe.
(Asoka-R.K. Mookerji)


This inscription of Dhamma was engraved at the command of the Beloved of the Gods, the king Piyadassi. It exists in abridged, medium-length, and extended versions, for each clause has not been engraved everywhere. Since the empire is large, much has been engraved and much has yet to be engraved. There is considerable repetition because of the beauty of certain topics, and in order that the people may conform to them. In some places it may be inaccurately engraved, whether by the omission of a passage or by lack of attention, or by the error of the engraver.
(Asoka and the decline of the Mauryas- Romila Thapar)


This religious edict has been caused to be inscribed by king Priyadarsi, the Beloved of the Gods, either in precise, medium or enlarged form. Because everything is not proper for every place. Vast is my empire, and much is already inscribed and much will I get inscribed. There is also something here which has been repeated again and again for the sweetness of their import; but why?—in order that men may act accordingly. But it may be sometimes that it may have been written in an incomplete manner, taking into account the space (available), the brevity (of expression), or due to the mistake of the scribe.
(Inscriptions of Asoka- N. P. Rastogi)

အကၡရာေတြ က်န္ေသးတယ္ေနာ္…

Thursday, April 24, 2008

အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား-၁၃ (အပိုင္း-၃)

တ’ေမ၀ စ ၀ိဇယံ မနတု, ေယ ဓံမ-၀ိဇေယာ၊
တရားႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းကိုသာ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းလို႔ မွတ္ယူသင့္တယ္။

ေဒ၀ါနံပိယ ပိယဒသီမင္းသည္ အဘိသိက္ခံ၍ ၈ႏွစ္ေျမာက္၌ ကလိဂၤတိုင္းကို ေအာင္ျမင္၏။ ထိုအခါ ထိုတိုင္းျပည္၌ လူေပါင္း တသိန္း ငါးေသာင္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံရ၏။ တသိန္းမွ် သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရ၍ ထို႔ထက္မ်ားျပားေသာ လူတို႔ ေသေၾကပ်က္စီးၾက၏။
ကလိဂၤျပည္၌ ေဒ၀ါနံပိယမင္း၏ တရားက်င့္ေဆာင္ျခင္း, ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း လိုလားျခင္းႏွင့္ တရားၾသ၀ါဒ အႏွ႔႔ံအျပား ထြန္းကားလာ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေဒ၀ါနံပိယမင္းအား ေနာင္တရေန၏။ လူအမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း ဖမ္းဆီးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေအာင္ျခင္းသည္ မွားေသာ ေအာင္ျခင္းဟု ယူဆ၏။ ယင္းသို႔ေသာ ေအာင္ျခင္းကို ေဒ၀ါနံပိယမင္းသည္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲ ၀န္ေလး၏။
တိုင္းျပည္ဟူသမွ်၌ ရဟန္းပုဏၰား, ဂိုဏ္းဂဏ, အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား ႐ွိၾက၏။ ထိုတြင္ အမိအဖ ဆရာသမားတို႔အား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း, အေဆြခင္ပြန္း, အသိမိတ္ေဆြ, ေဆြမ်ိဳးဉာတကာ, ေက်းကၽြန္သူခစားတို႔၌ ေကာင္းေသာ က်င့္၀တ္ႏွင့္ လံုၿခံဳစြာ ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းသည္သာ ေ႐ွးဦးစြာ ေဆာင္႐ြက္သင့္ေသာ ၀တၱရားျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုတိုင္းျပည္၌ ေနသူတို႔သည္ သတ္ျဖတ္ျခင္း, ညႇင္းဆဲျခင္း, ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံၾကရ၍ ေအးခ်မ္းစြာ ေနလိုသူတို႔လည္း ျပည္႐ြာကို စြန္႔ခြါသြားၾကရ၏။ သူတို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ အေဆြခင္ပြန္း, အသိအကၽြမ္း, ေဆြမ်ိဳးဉာတကာတို႔လည္း ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကရ၏။ သူတို႔အားလံုးကိုလည္း ဖ်က္ဆီးရာေရာက္၍ ေဒ၀ါနံပိယမင္းသည္ လြန္စြာ၀န္ေလးသည္ဟု ယူဆ၏။
ေလာက၌ ဂိုဏ္းဂဏမ႐ွိေသာ, ရဟန္းပုဏၰားမ႐ွိေသာ, လူတို႔ အညီအၫြတ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း၌ ၾကည္ညိဳသူမ႐ွိေသာ တိုင္းျပည္ဟူ၍ မ႐ွိ။ ကလိဂၤတိုင္းကို ေအာင္ေသာအခါ အသတ္ခံရ, ေသေၾကပ်က္စီးရ, အေႏွာင္အဖြဲ႕ခံရေသာ လူတို႔၏ အပံုတရာ, အပံုတေထာင္ပံု၍ တပံုမွ်ပင္ ပ်က္စီးေစကာမူ ေဒ၀ါနံပိယမင္းသည္ အလြန္၀န္ေလးသည္ဟု ယူဆလိမ့္မည္။ ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳလုပ္သူကိုပင္ ေဒ၀ါနံပိယမင္းသည္ သည္းခံသင့္သည္ဟု ယူဆ၍ သည္းခံႏိုင္စြမ္း၏။
ေဒ၀ါနံ ပိယမင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း႐ွိ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ကိုလည္း ယဥ္ေက်းေစ၏။ တရား၌ သက္၀င္ေစ၏။ ယင္းသို႔ မေဆာင္႐ြက္ရလွ်င္ ေဒ၀ါနံပိယမင္းအား ခ်မ္းသာမရ၊ ေနာင္တရေနလိမ့္မည္။ ထိုသူတို႔အားလည္း “သင္တုိ႔သည္ မေကာင္းမႈမွ ႐ွက္ေၾကာင္ၾကေလာ့ မပ်က္စီးၾကေစလင့္”ဟု မွာၾကား၏။ ေဒ၀ါနံပိယမင္းသည္ သတၱ၀ါတို႔ မပ်က္စီးျခင္း ေစာင့္စည္းျခင္း တရားက်င့္ျခင္းႏွင့္ ႐ႊင္လန္း၀မ္းသာျခင္းတို႔ကို အလို႐ွိ၏။
ေဒ၀ါနံပိယမင္းသည္ တရားေအာင္ျခင္းကို မုခ်ေအာင္ျခင္းဟု ယံုၾကည္၏။ ေဒ၀ါနံပိယမင္း၏ တရားေအာင္ျခင္းကို ဤႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား အားလံုးတို႔၌၎, ယူဇနာ ႐ွစ္ရာေ၀းကြာေသာ အႏၲိေယာဂမည္ေသာ ေယာနမင္းႏိုင္ငံ၌၎, ထိုႏိုင္ငံ၏ တဖက္မွ တုလမယ, အႏၲိကိန, မက, အလိသုဒရဟူေသာ မင္းေလးပါးတို႔ ႏိုင္ငံ၌၎ ထုိမွတပါး ေအာက္ပိုင္း႐ွိ ေစာဠ, ပ႑ယ, တမၺပဏၰိတို္င္းတို႔၌၎ ရ႐ွိခဲ့၏။ ထိုမွတပါး ၀ိသ, ၀ဇီ, ေယာန, ကေမၺာဇ, နာဘက, နာဘပႏၲိ, ေဘာဇန, ပတိိနိကၠ, အဓ, ပလဒျပည္တို႔၌လည္း ေဒ၀ါနံပိယမင္း၏ တရားဓမၼၾသ၀ါဒကို လိုက္နာၾက၏။ ေဒ၀ါနံပိယတမန္ မေရာက္ေသာတိုင္းျပည္တို႔၌လည္း ေဒ၀ါနံပိယမင္း၏ ဓမၼတရားၾသ၀ါဒကို ၾကားရ၍ တရားကို အစဥ္ လိုက္နာၾက၏။ ေနာက္လည္း ဆက္လက္ လုိက္နာၾကလိမ့္မည္။
ယင္းသို႔ တရားေအာင္ျခင္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ နက္႐ႈိင္းေသာ္လည္း ေပါ့၏။ ေဒ၀ါနံပိယမင္းသည္ တမလြန္ေလာကႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အက်ိဳးကိုသာ ႀကီးျမတ္သည္ဟု ယူဆ၏။ ဤအတြက္ ဤတရားစာကို ေရးေစျခင္းျဖစ္၏။ ငါ၏ သား, ေျမးတို႔သည္ အသစ္ျဖစ္ေသာ ေအာင္ျခင္းကို ေအာင္သင့္သည္ဟု မယူဆသင့္။ ျမႇားျဖင့္ ေအာင္ျခင္းအစား သည္းခံျခင္းႏွင့္ ေပါ့ပါးေသာ ဒဏ္ကို ႏွစ္သက္ၾကရမည္။ တရားေအာင္ျခင္းကိုသာ ေအာင္ျခင္းဟု ယူဆၾကရမည္။ ယင္းသည္သာ ဤေလာက, ေနာက္ေလာက အတြက္ျဖစ္၏။ အလံုးစံု ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ရေသာ ခ်မ္းသာကိုသာ ဤေလာက, ေနာက္ေလာက၌ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္၏။
(သိရီဓမၼာေသာကမင္းတရားႀကီး၏ ကိုးတိုင္းကိုးဌာန ဗုဒၶဓမၼႏိုင္ငံေတာ္-ဦးေသာ္ဇင္)

When he had been consecrated eight years the Beloved of the Gods, the king Piyadassi, conquered Kalinga. A hundred and fifty thousand people were deported, a hundred thousand were killed and many times that number perished. Afterwards, now that Kalinga was annexed, the Beloved of the Gods very earnestly practiced Dhamma, desired Dhamma, and taught Dhamma. On conquering Kalinga the Beloved of the Gods felt remorse, for, when an independent country is conquered the slaughter, death, and deportation of the people is extremely grievous to the Beloved of the Gods, and weights heavily on his mind. What is even more deplorable to the Beloved of the Gods, is that those who dwell there, whether brahmans, sramanas, or those of other sects, or householders who show obedience to their superiors, obedience to mother and father, obedience to their teachers and behave well and devotedly towards their friends, acquaintances, colleagues, relatives, slaves, and servants—all suffer violence, murder, and separation from their loved ones. Even those who are fortunate to have escaped, and whose love is undiminished (by the brutalizing effect of war), suffer from the misfortunes of their friends, acquaintances, colleagues, and relatives. This participation of all men in suffering, weights heavily on the mind of the Beloved of the Gods. Except among the Greeks, there is no land where the religious orders of brahmanas and sramanas are not to be found, and there is no land anywhere where men do not support one sect or another. Today if a hundredth or a thousandth part of those people who were killed or died or were deported when Kalinga was annexed were to suffer similarly, it would weigh heavily on the mind of the Beloved of the Gods.
the Beloved of the Gods believes that one who does wrong should be forgiven as far as it is possible to forgive him. And the Beloved of the Gods conciliates the forest tribes of his empire, but he warns them that he has power even in his remorse, and he asks them to repent, lest they be killed. For the Beloved of the Gods wishes that all beings should be unharmed, self-controlled, calm in mind, and gentle.
The Beloved of the Gods considers victory by Dhamma to be the foremost victory. And moreover the Beloved of the Gods has gained this victory on all his frontiers to a distance of six hundred yojanas (i.e. about 1500 miles), where regains the Greek king named Antiochus, and beyond the realm of that Antiochus in the land of the four kings named Ptolemy, Antigonus, Magas, and Alexander; and in the south over the Colas and Pandyas as far as Ceylon. Likewise here in the imperial territories among the Greeks and Kambojas, Nabhakas and Nabhapanktis, Bhojas and Pitinikas, Andhras and Parindas, everywhere the people follow the Beloved of the Gods’ instructions in Dhamma. Even where the envoys of the Beloved of the Gods have not gone, people hear of his conduct according to Dhamma, his precepts and his instruction in Dhamma, and they follow Dhamma and will continue to follow it.
What is obtained by this is victory everywhere, and everywhere victory is pleasant. This pleasure has been obtained through victory by Dhamma—yet it is but a slight pleasure, for the Beloved of the Gods only looks upon that as important in its results which pertains to the next world.
This inscription of Dhamma has been engraved so that any sons or great grandsons that I may have should not think of gaining new conquest, and in whatever victories they may gain should be satisfied with patience and light punishment. They should only consider conquest by Dhamma to be a true conquest, and delight in Dhamma should be their whole delight, for this is value in both this world and the next.
(Asoka and the decline of the Mauryas- Romila Thapar)

The state of Kalinga was conquered when King Pryiadarsi, the Beloved of the Gods, was consecrated eight years. One hundred and fifty thousand were carried off (as prisoner), one hundred thousand were slain, and many times as many those who were dead. Thereafter, when the state of Kalinga has been conquered, practice of Dharma, love of Dharma and elevation of that Dharma were introduced by the Beloved of the Gods. After having conquered Kalinga, the Beloved of the Gods suffered from repentance. For, when an unconquered country is conquered, it envolves bloodshed, death and imprisonment of the people and such happening are regarded as intensively painful and regrettable by the Beloved of the Gods. But this is even more serious, because there live Brahmanas, Sramanas followers of other religions and householders amog whom are established respect to elders, to parents and preceptors, proper treatment towards friends, companions, supporters and relatives, servants and dependents and sincerity of devotion, whom befalls violence, death or banishment from the dear ones. Or there are those who are well established and possess intense affection, but their friends, acquaintances, companions and relatives meet with a misery; them that (misery) become a personal violence to those (former). This (ill) luck of all men alike is felt serious by the Beloved of the Gods. And there is no state except that of the Yavanas where do not exist these religious orders, namely, the Brahamanas, and the Sramanas; and there is no place in any state where people have no faith in one sect or another. Therefore, even one hundredth or one thousandth of those who were slain, died, or were made prisoners in the state of Kalinga, is now considered serious by the Beloved of the Gods. Nay, if any one does wrong (to him), he is pardoned till the tolerable extend. Even those forest tribesmen who have come under the dominion of the Beloved of the Gods, he thinks to mould them to his way of life and thinking. Though the Beloved of the Gods repents over it, yet tells them of his might, why? so that they may confer a sense of remorse, and not be massacred. The Beloved of the Gods wishes for all living beings non-violence, self-control, equal treatment and gentleness. Conquest through the Dharmavijaya is regarded supreme by the Beloved of the Gods in his empire and the neighboring kingdoms, even as far as six hundred Yojanas, where lives king Amtiyoka, and in the neighborhood of this king Amtiyoka, the four kings namely Turamaya, Antekida, Maga and Alikasundara, (similarly) downwards, where exist the Colas, the Pandyas, as far as the Tamraparni river,-- similarly in the king’s (own) empire among the Yona and the Kambojas, the Nabhakas and the Nabhapanktis, the hereditary Bhoja rulers, Andhras and Pulinda—everywhere they follow the instructions of the Beloved of the Gods, do not go, they, listening to the doctrine of Dharma, the ordinances, and the instruction in Dharma by the Beloved of the Gods, render obedience to Dharma, and will so continue. And the victory which is thereby gained, everywhere becomes a victory enamored in love. The love has been gained (by me) in the victory through Dharma. That love, however, is a small thing. That which is connected with the other world is considered by the Beloved of the Gods as productive of important consequences. And this religious edict has been inscribed for this purpose, why?—in order that, my sons, and great grandsons, may never imagine of a new victory as worth with forgiveness and lightness of punishment. And they should regard that to be the (real) victory which is gained through Dharma. That (conquest) is good for this world and the next. May their joy be the joy through exertion. That is good for this and the other world.
(Inscriptions of Asoka- N. P. Rastogi)

အကၡရာေတြ က်န္ေသးတယ္ေနာ္…

အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား-၁၃ (အပိုင္း-၂)

ေဒ၀ါနံ ပိယသ ယံ အထိ အႏုေသာစနံ။
အေသာကဘုရင္ကေတာ့ ကလိဂၤစစ္ပြဲကို ေအာင္ႏိုင္ၿပီးတဲ့အခါ ေနာင္တရပါတယ္တဲ့။

နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ပိယဒသီမင္းႀကီးသည္ အဘိသိက္ခံၿပီး ႐ွစ္ႏွစ္ေျမာက္၌ ကလိဂၤတိုင္းကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူ၏။ ထိုသို႔ ေအာင္ျမင္ရာ၌ လူေပါင္း တသိန္းငါးေသာင္းတို႔ အက်ဥ္းေဆာင္ယူခံရ၍ တသိန္းအသတ္ခံရၿပီးလွ်င္ ထို႔ထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာေသာ သူတို႔ ေသေၾကပ်က္စီးၾကကုန္၏။
ကလိဂၤတိုင္းကို သိမ္းယူၿပီးသည္၏ ေနာက္၌ နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီးသည္ တရားၫႊန္ျပျခင္း၌၎ တရားကို ခံုမင္ႏွစ္သက္ျခင္း၌၎ တရားသြန္သင္ဆုန္းမျခင္း၌၎ ထက္သန္လ်က္႐ွိေခ်ၿပီ။
ကလိဂၤတိုင္းကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူၿပီးေသာ နတ္တို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီးသည္ ယခု ေနာင္တရေတာ္မူလၿပီ၊ လူတို႔ အသတ္ခံရျခင္း ေသေၾကပ်က္စီးျခင္း၊ အက်ဥ္းေဆာင္ယူခံရျခင္းျဖင့္ ရအပ္ေသာ ေအာင္ျခင္းသည္ စင္စစ္ ေအာင္ျခင္းမမည္။ ဤသို႔ ေအာင္ရသည္အတြက္ နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီး လြန္စြာ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲ၀န္ေလးေတာ္မူသည္။
နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီးအဖို႔ ထို႔ထက္၀န္ေလးေသာ အခ်က္သည္ကား ထိုကလိဂၤတိုင္း၌ ပုဏၰားတို႔သည္၎ ရဟန္းတို႔သည္၎ အျခားအယူဂိုဏ္းသားတို႔သည္၎ အိမ္ရာေထာင္သူတို႔သည္၎ ေနၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔၌ သက္ႀကီး ၀ါႀကီး အမိအဖ ဆရာသၼား မိတ္ေဆြ အေပါင္းအေဖာ္ အသိအကၽြမ္း ေဆြမ်ိဳး ေက်းကၽြန္အေစခံတို႔အား ေကာင္းစြာ ျပဳစုေထာက္ပံ့ရမည့္ ၀တၱရားမ်ား တရားေတာ္၌ တည္ၿမဲစြာ ၾကည္ညိဳဆည္းကပ္ရမည့္ ၀တၱရာမ်ား ႐ွိၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ဒဏ္အနာတရာျပဳျခင္းကို၎ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို၎ လြန္စြာ ခ်စ္ခင္သူတို႔ႏွင့္ ေကြကြင္းရျခင္းကို၎ ခံၾကရ၏။ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ကို ခံရေသာ ၎တို႔၏ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအေဖာ္ အသိအကၽြမ္း ေဆြမ်ိဳးတို႔သည္လည္း ၎တို႔အေပၚ၌ ေမတၱာ မကင္းျပတ္ေသးပဲ ေသေၾကပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကရကုန္၏။ တတိုင္းျပည္လံုး ဤသို႔လွ်င္ ပ်က္စီးဆံုး႐ွဳံးၾကကုန္၏။ ဤသို႔ ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔ ခံၾကရသည့္အတြက္ နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီး ၀န္ေလးေတာ္မူ၏။
မေရတြက္ႏိုင္ေသာ လူသွ်င္ ဂိုဏ္း အစည္းအ႐ံုးမ႐ွိေသာ တိုင္းႏိုင္ငံဟူ၍ (ကပၸါ၌) မ႐ွိ။ ေယာနတိုင္း၌ပင္လွ်င္ ရဟန္းပုဏၰား မ႐ွိသည္မဟုတ္။ မည္သည့္တိုင္းႏိုင္ငံ၌မွ်လည္း လူတို႔သည္ တခုတည္းေသာ ဂိုဏ္း၌ တလံုးတစည္းတည္း ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္ၾကသည္ဟူ၍ မ႐ွိ။
ကလိဂၤတိုင္းကို ေအာင္ရာ၌ အသတ္ခံရ ေသရ အက်ဥ္းေဆာင္ယူခံရေသာ လူအေပါင္းတို႔၏ အပံုတရာပံု၍ တပံု အပံုတစ္ေထာင္ပံု၍ တပံုမွ်ေသာ သူတို႔အတြက္ပင္ ေဒ၀ါနံ ပိယမင္းႀကီးသည္ ယခု သည္းစြာ ေနာင္တရေတာ္မူေလၿပီ။ မိိမိအား ျပစ္မွားသူကိုပင္ သည္းခံႏိုင္သေလာက္ သီးခံသင့္သည္ဟု နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီး ေအာက္ေမ့ေတာ္မူူူူူူူူူူူူူူူူူူူူ၏။
နတ္တို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း႐ိွ ေတာသူေတာင္သားတို႔အား မိမိေနာင္တရလ်က္ေနေသာ္လည္း (ႏွိပ္ကြန္ရန္႐ွိက ႏွိပ္ကြပ္ႏိုင္ေသာ) တန္ခိုး မိမိ၌ ႐ွိေသးေၾကာင္းကို မိန္႔ၾကားၿပီးေသာ္ ၎တို႔အား ေဖ်ာင္းဖ်၍ တရားေတာ္၌ သက္၀က္ယံုၾကည္ေစ၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ေဆာင္႐ြက္ေတာ္မူသနည္းဆိုေသာ္္္ ထုိသူတို႔သည္ (မေကာင္းမႈမွ) ႐ွက္၍ သတ္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးျခင္း မခံၾကရေစရန္ ျဖစ္၏။ သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔သည္ မၿငိဳမျငင္ ကိုႏႈတ္ႏွလံုး ေစာင့္စည္းကာ သင့္တင့္ညီၫြတ္လ်က္ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေနထိုင္ၾကေစရန္ နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုေသာ မင္းႀကီး အလို႐ွိေတာ္မူ၏။
နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီးသည္ တရားေတာ္၏ ေအာင္ျခင္းကို အျမတ္ဆံုးေသာ ေအာင္ျခင္းဟု မွတ္ထင္ေတာ္မူ၏။ ဤတရားေတာ္၏ ေအာင္ျခင္းကိုလည္း နတ္တို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီး အႀကိ္မ္ႀကိမ္ ရေတာ္မူေလၿပီ။ မိမိႏို္င္ငံေတာ္ အစြန္အဖ်ားတို႔၌၎ ယူဇနာ႐ွစ္ရာမွ် ကြာေ၀းေသာ အႏၲိေယာဂေခၚ ေယာနမင္း၏ ႏိုင္ငံ၌၎ ထိုအႏၲိေယာဂမင္းပိုင္ ႏိုင္ငံ၏ အျခားဖက္႐ွိ တုလမယ(ေတာလမီ) အႏၲိေကာန မဂ အလိက သုႏၵရအမည္ေတာ္႐ွိေသာ မင္းေလးပါးတို႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္တို႔၌၎ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေအာက္ဖက္(ေတာင္ဖက္) ေစာဍ (ေစာဠ) ပႏၵ တမၺပဏၰိတိုင္းတို႔၌၎ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေယာန ကေမၺာဇ နာဘက နာဘပႏၲိ ေဘာဇ ပိတနိက အႁႏၶ ပုလိႏၵတိုင္းတို႔၌၎ တရားေတာ္၏ ေအာင္ျခင္းကို ရေလၿပီ။ ထိုတိုင္းႏိုင္ငံခပ္သိမ္းတို႔၌ (လူတို႔သည္) နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီး၏ တရားအဆုန္းအမ၌ တည္ၾကကုန္၏။
နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီး၏ တန္မန္ေတာ္တို႔ မေရာက္ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံတို႔၌ပင္ နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီး၏ တရားက်င့္သံုးေဆာက္တည္ပံု စီမံခန္႔ခြဲပံု တရားေတာ္၌ သြန္သင္ဆုန္းမပံုတို႔ကို ၾကားရသျဖင့္ တရားေတာ္ကို လိုက္နာၾကကုန္၏၊ လိုက္နာၾကကုန္လတံ့။
ဤသို႔ေသာ နည္းျဖင့္ ရအပ္ေသာ ေအာင္ျခင္းသည္ ခပ္သိမ္းေသာ အရပ္တို႔၌ ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။ ထိုႏွစ္သက္ျခင္းသည္ တရားေတာ္၏ ေအာင္ျခင္းျဖင့္ ရ႐ွိရကား ခိုင္ၿမဲေခ်၏။ ဤႏွစ္သက္ျခင္းပင္ အက်ိဳးမမ်ားလွေသး။ နတ္တုိ႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီးသည္ကား တမႏြန္ေလာက၏ အက်ိဳးကိုသာ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္၏ဟု မွတ္ထင္ေတာ္မူ၏။
ဤအက်ိဳးငွာ ဤတရားကဗ်ည္းကို ေရးထိုးေစ၏။ ငါ၏ အသစ္ျဖစ္ေသာ (တိုင္းႏိုင္ငံ) ေအာင္ျခင္းတို႔ကို ၾကားရသျဖင့္ ငါ၏ သားေတာ္ ေျမးေတာ္တို႔သည္ (ဤကဲ့သုိ႔ေသာ) ေအာင္ျခင္းတို႔ကို တိုးတက္ရယူသင့္သည္ဟု မမွတ္ထင္ရာ။ ေလးျမႇားတို႔ကို ပစ္လႊင့္၍ ေအာင္ရေစကာမူ သီးခံျခင္း သက္ညႇာျခင္း (ေပါ့ေသာ ဒဏ္ကို ေပးျခင္း) ျဖင့္ ေရာင့္ရဲရာသည္။ သို႔ရာတြင္ တရားေတာ္၏ ေအာင္္ျခင္းကိုသာ စင္စစ္ ေအာင္ျခင္းဟု မွတ္စြဲရာ၏။ ဤေအာင္ျခင္းသည္သာ မ်က္ေမွာက္ေလာက တမႏြန္ေလာကအဖို႔ ျဖစ္၏။
ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔သည္ အားထုတ္ျခင္း ခ်မ္းသာ၌ ေကာင္းစြာ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကေစကုန္သတည္း။ ဤသည္သာ မ်က္ေမွာက္ေလာက တမႏြန္ေလာကအဖုိ႔ စင္စစ္ျဖစ္၏။
(အေသာကေက်ာက္စာမ်ား-ဦးဖိုးလတ္)

By His Sacred and Gracious Majesty consecrated eight years was Kalinga conquered. One hundred and fifty thousand in number were those carried off from there, a hundred thousand in number were those who were slain there, and many times as many those who were dead. Thereafter, now, the Kalingas being annexed, became intense l His Sacred Majesty's observance of Dharma, love of Dharma, and his preaching of the Dharma. There was the remorse of His Sacred Majesty having conquered the Kalingas. For where an independent country is forcibly reduced, that there are slaughter, death, and deportation of people has been considered very painful and deplorable by His Sacred Majesty. But this is considered even more grievous by His Sacred Majesty in as much as there dwell
Brahmana and Sramana ascetics, or followers of other sects, or householders, among whom are established (the following virtues), viz., obedience to elders, to parents, and preceptors, proper conduct towards friends, companions, supporters and relatives, servants and dependents and steadfastness of devotion, whom befalls there injury or slaughter or removal of their loved ones.

Or, if there are then incurring misfortune 10 the friends, acquaintances, helpmates, and relations of those whose affection (for them) is unabated, this becomes the affliction of them, too, though they are (themselves) well provided for. Thus these (ills) are of all men in equal shares but felt most by His Sacred Majesty. [There is, again, no country where do not exist these classes, viz., Brahmana and Sramana ascetics, except among the Yonas. ] There is no (place) in any country where there is not a faith of people in one or other of the sects.
Therefore, even a hundredth or the thousandth part of all those people who were wounded, slain, or carried off captives, in Kalinga, would now be considered grievous by His Sacred Majesty. Nay, even if any one does mischief, what can be forgiven is considered as fit to be forgiven by His Sacred Majesty. Even those forest peoples l who have come under the dominions of His Sacred Majesty even these he seeks to win over to his way of life and thought. And it is said unto them how even in his repentance is the might of His Sacred Majesty, so that they may be ashamed (of their crimes) and may not be killed. Indeed, His Sacred Majesty desires towards all living beings freedom from harm, restraint of passions, impartiality and cheerfulness.
And what is Dharma-vijaya? moral conquest, is considered by His Sacred Majesty the principal conquest. And this has been repeatedly won by His Sacred Majesty both here (in his dominions) and among all the frontier peoples even to the extent of six hundred yojanas where (are) the Yona king, Antiochos by name, and, beyond that Antio-chos, the four kings named Ptolemy, Antigonos, Magas and Alexander x ; below, the Cholas, Pandyas, as far as Tamraparni. Likewise, here in the king's dominion, among the Yonas l and Kambojas, among the Nabhakas and Nabhitis, (Nabhapamtis in K.), among Pitinikas, among the Andhras and Palidas, everywhere are (people) following the religious injunction of His Sacred Majesty. Even those to whom the envoys of His Sacred Majesty do not go, having heard of His Sacred Majesty's practice, ordinances, and injunctions of Dharma, themselves follow, and will follow, the Dharma. The conquest that by this is won everywhere, that conquest, again, everywhere is productive of a feeling of Love. Love is won in moral conquests. That love may be, indeed, slight, but His Sacred Majesty considers it productive of great fruit, indeed, in the world beyond.
For this purpose has this religious edict been incited that my sons and great- grandsons that may be, should not think that a new conquest ought to be made; but that if a conquest is theirs (or pleases them), they should relish forbearance and mildness of punishment, and that they should consider that only as conquest which is moral conquest. That is of both this world and the next. And be their pleasure in the renunciation of all (other aims), which is pleasure in morality. That is of both this world and the next.
(Asoka-R.K. Mookerji)

အကၡရာေတြ က်န္ေသးတယ္ေနာ္…

အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား-၁၃ (အပိုင္း-၁)

စစ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတဲ့။ ဘယ္ဟာက အရသာပို႐ွိလဲ မသိဘူး။

အဌ၀သာ’ဘိသိတသ ေဒ၀ါနံ ပိယသ ပိယ ဒသိေနာ ရာဇိေနာ ကလိဂၤါ ၀ိဇီတာ, ဒိယဎမာေတ ပါဏသတ-သယေသ ဧတေတာ အပ၀ုေဠ, သတသဟသ မာေတ တၾတ ဟေတ, ဗဟု တာ၀တေတ ၀ါ မေတ၊ တေတာ ပဆာ အဓုနာ လေဓသု ကလိေဂၤသု, တိေ၀ ဓံမ၀ါယာေမ ဓံမကာမတာ ဓံမာ’ႏုသထိ စ ေဒ၀ါနံ ပိယသ ယံ အထိ အႏုေသာစနံ, ေဒဝါနံ ပိယသ ၀ိဇိနိတု ကလိဂၤါနိ, အ၀ိဇိတံ ဟိ ၀ိဇိတံ မံေန၊ ေယ တၾတ ၀ေဓာ ၀ါ မရဏံ ၀ါ အပ၀ါေဟာ ၀ါ ဇနသ, ေသ ဗာဠံ ေ၀ဒနိယ မတံ စ ဂ႐ုမတံ စ ေဒ၀ါနံ ပိယသ၊ ဣမံ ပိ စ တေတာ ဂု႐ုမတ တရံ ေဒ၀ါနံ ပိယသ၊ သဗၾတ ၀သံတိ ျဗာဟၼဏာ ၀ါ သမဏာ ၀ါ အံေန ၀ါ ပါသံဍာ ဂဟဌာ ၀ါ, ေယသု ၀ိဟိတာ, ဧသာ အဂတူတာ သုသူသာ မာတာ ပိတိသု, သုသူသာ ဂု႐ူသု, မိတ သံထုတ-သဟာယ-နာတိေကသု ဒါသဘဋေကသု သံမ ပဋိပတိ, ဒိဠတတိတာ။
ေတသံ တၾတ ေဟာတိ ဥပဃာေတာ ၀ါ ၀ေဓာ ၀ါ အဘိရတာနံ ၀ါ ၀ိနီခမေန၊ ေယသံ ၀ါ ပိ သံ၀ိဟိတာနံ သိေနေဟာ အ၀ိပဟိေနာ, ဧေတသံ မိတသံထုတ-သဟာယ နာတိကာ ၀ိယသနံ ပါပုဏာတိ၊ တၾတ ေသာ ပိ ေတသံ ဧ၀ ဥပဃာေတာ ေဟာတိ, ပဋိဘာေဂါ စ၊ ဧတံ သ၀-မႏုသာနံ ဂု႐ုမတံ စ ေဒ၀ါနံ ပိယသ၊ နထိ စ ေသ ဇနပေဒ, ယၾတ ဣေမ နိကာယာ အနံတာ, ေယ ေနသျဗာဟၼေဏ စ သမေဏ စ, နထိ စ ကု၀ါပိ ဇုနပဒသိ, ယၾတ နထိ စ မႏုအာနံ ဧကရတိမွိ ပိ ပါသံဍမွိ နာမ ပသာေဒါ၊ ေသာ အာ၀ါတေက ဇေန, တဒါ ကလိေဂၤသု ဟေတာ စ လေဓသု ဟေတာ စ မေတာ စ အပ၀ုေဠာ စ တေထာ သတဘာေဂါ ၀ါ သလဘဘာေဂါ ၀ါ ေဒ၀ါနံ ပိယသ။
ေယာ ပိ စ အပကေရတိ, ဆမိတ၀ိယ-မေတ ေ၀ါ ေဒ၀ါနံ ပိယသ, ယံ သကံ ဆမိတေ၀၊ ယာ ပိ စ အဋ၀ိေယာ ေဒ၀ါနံ ပိယသ ၀ိဇိေတ ေဟာတိ, တံ ပိ အႏုနယတိ, အႏုနိစ်ာပယတိ၊ အႏုတာေပါ ပိ စ ပဘေ၀ ေဒ၀ါနံ ပိယသ၊ ၀ုစေတ ေတသံ ေဒ၀ါနံ ပိယသ, ကႎတိ အ၀ၾတေပယု, န စ ဟေနယု၊ ဣဆတိ ဟိ သ၀ဘူတာနံ, ဣဆတိ စ သံယမံ စ သမစရိယံ စ မာဒ၀ံ စ၊ အယံ စ မုခ မေတာ ၀ိဇေယ ေဒ၀ါနံ ပိယသ, ေယ ဓံမ၀ိဇေယာ, ေသာ ပုန လေဓာ၊ ေဒ၀ါနံ ပိယသ ဣဟ စ အံေတသု အဌသု ပိ ေယာဇန-သေတသု, ယၾတ အံတိေယာေဂါ နာမ ေယာန-ရာဇာ, ပရံ စ ေတန အံတိေယာေဂန စတၱေရာ ရာဇာေနာ, တုလမေယ စ နာမ, အံတိကိေန စ နာမ, မကာ စ နာမ, အလိကသုဒေရ စ နာမ။
နိစံ ေစာဠ-၀ံဍိယ အာ၀ံ တံဗပံဏိယာ, ေဟ၀’ မာ၀ ေဟ၀’ ေမ၀ ဣဓ ရာဇာ ၀ိသယမွိ ေယာန ကံေဗာေဇသု နာမ(ေက) နာဘိပံတိသု ေဘာဇ-ပိထိနိေကသု အံဓပုလိေဒသု, သ၀ၾတ ေဒ၀ါနံ ပိယသ မံမာႏုသထိ အႏု၀ တေရ၊ ယၾတ ပိ ဒုတာ ေဒ၀ါနံ ပိယသ ဒုတာ န ယံတိ, ေတပိ သုတြာ ေဒ၀ါနံ ပိယသ ဓံမ၀ုတံ ၀ိဓာနံ ဓံမႏုသထိစ, ဓံမ ၀ဓိယံတိ စ၊ ေယ စ လေဓ ဧတေကန ေဟာတိ, သ၀ၾတ ၀ိဇေယာ, သဝၾတ ပုန ဝိဇေယာ ပီတိရေသာ, (ေသာ လဓာ သာ ေဟာတိပီတိ၊) ပိတိ ဓံမ-ရဇိယမွိ လဟုကာ တု ေခါ, သာ ပီတိ ပါရံတိက’ ေမ၀ မဟဖလာ မံနတိ ေဒ၀ါနံ ပိယာ ဧတာယ စ အထာယ အယံ ဓံမလိပိ လိခိတာ, ကႎတိ ပုတာxပေပါတာေမ အသု န၀ံ ၀ိဇယံ မာ ၀ိဇိတ၀ိယံ မနိသု၊ သရကေသ ဧ၀ ၀ိဇယမွိ ခံတိ စ လဟုဒံဍတာ စ ေရာေစတု၊ တ’ေမ၀ စ ၀ိဇယံ မနတု, ေယ ဓံမ-၀ိဇေယာ၊ ေသာ ဟိဓ ေလာကိေကာ ပရေလာကိေကာ၊ သ၀ါ စ နိရတိ ေဟာတု, ယာ ဥပယာမရတိ၊ သာ ဟိ ဣဟေလာကိကာ စ ပရေလာကိကာ စ။

မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္၍႕ ပိယဒႆီဟု ၀ွ႔ဲခ်ီ-ခပ္ႏွိပ္ အ႐ွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္၏့ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံယူ-ရ႐ွိေသာ အေသာက မင္းၾတားျမတ္ အဘိသိက္ ခံယူေတာ္မူ၍႕ ႐ွစ္ႏွစ္ေျမာက္တြင္ ကလိဂၤတိုင္းကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေလသည္၊ ထိုအေရးကိစၥ၌ တသိန္းခြဲမွ်ေသာ ကလိဂၤတိုင္းသားတို႔သည္ ထိုတိုင္းျပည္မွ ထြက္ေျပးၾကကုန္၍႕ တသိန္းမွ်ေလာက္တို႔သည္၎ ထုိ႔ထက္ ေျမာက္ျမားစြာ၎ ေသေၾကပ်က္စီးၾကကုန္ၿပီ၊ ထုိမွ ေနာက္ျဖစ္သည့္ ကလိဂၤတိုင္းကို ရ႐ွိေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ယခုအခါ၌ တရားေတာ္၀ယ္ စိတ္လက္ထက္သန္စြာ လံု႔လစိုက္ျခင္း, တရားမွန္ကို လိုလားျခင္း, တရားမွန္ကို ၾသ၀ါဒျပဳျခင္းမ်ား၌ ေၾကာင့္ၾကေနထိုင္ေသာ အေသာကမင္းၾတားျမတ္အား ကလိဂၤတိုင္းကို ေအာင္ျမင္လိုက္မိျခင္းကိုပင္ မေအာင္ရမည္ကို ေအာင္ျမင္မိေယာင္တကားဟု စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ေနာင္တျဖစ္ေတာ္မူရေလသည္။
ထိုကလိဂၤတိုင္းကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ရာတြင္ သတ္ပုတ္ျခင္း, ေသေၾကျခင္း, ထြက္ေျပးျခင္း ျဖစ္ၾကသည့္ လူအေပါင္းတို႔ အတြက္လည္း မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားရာျဖစ္ေသာ အေသာက မင္းၾတားသည္ ဤအခ်က္ကိုလည္း ထို႔ထက္ဆပြား ေျမာက္ျမားႀကီးေလးေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီး ထင္မွတ္စြဲးယူေတာ္မူ၏၊(အဘယ္အရာနည္း ဟူေသာ္) ထိုကလိဂၤတိုင္းျပည္ ထက္၀န္းက်င္၌ ပုဏၰားသူစင္, ရဟန္းသူျမတ္ႏွင့္ ထိုမွတပါးေသာ အျခား ဘာသာ၀င္သူ လူပုဂၢိဳလ္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ ေနထိုင္တည္႐ွိကုန္၏၊ ထိုဆိုခဲ့ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ လူသူအစားစားတို႔၌ အသီးသီးတည္႐ွိၾကသည္ျဖစ္၍ အထြတ္အျမတ္ အပိုင္းအဖို႔ျဖစ္ကုန္ေသာ အမိအဘတို႔၌ နားေထာင္လိုက္နာျခင္း, ဆရာသမားတို႔၌ နာယူက်င့္ေဆာင္ျခင္း, အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္သူ အေဖာ္သဟယ္း ေဆြမ်ိဳး ဉာတိတို႔ႏွင့္ ကၽြန္အေစအပါးတို႔၌ ေကာင္းစြာ က်င့္ေဆာင္ၾကျခင္း, ၿမဲးစြဲးစြာ ဆည္းကပ္ခစားျခင္း ဟူေသာ တရားမွန္ အက်င့္မ်ား ႐ွိကုန္၏၊ ထိုကလိဂၤတိုင္း ပ်က္စီးရာ၌ ထိုဆိုခဲ့ေသာ သူတို႔၏့ ထိုအက်င့္႐ွိသူမ်ား ပ်က္စီးျခင္း, ေသေၾကျခင္း, မိမိတို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာ အရပ္မွ ထြက္ခြာေျပးလႊားရျခင္းမ်ား ထင္႐ွားျဖစ္ရေလ၏၊ ဆိုင္ရာတရားက်င့္၀တ္၌ တည္ၾကေစကာ, ခ်စ္ခင္တသ္မက္ျခင္းကို မဖ်က္ပယ္ႏိုင္ၾကေသးကုန္ေသာ ထိုထိုပုဂၢိဳလ္တို႔၏့ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္သူ အေဖာ္အေပါင္းေဆြမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ၾကကုန္၏၊ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပ်က္ရျခင္းသည္လည္း ၎တို႔၏့ ပ်က္စီးရျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးျခင္းအဖို႔အစုရျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္၊ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္ရျခင္းကိစၥကို မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္သည့္ အေသာက မင္းၾတားမွာ သူတကာတို႔ထက္ ပိုမို လြန္ကဲး၍ ႀကီးေလေသာ ဒုကၡ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီး ထင္မွတ္စြဲးယူေတာ္မူသည္။
ဤေလာက၌ ေျမာက္ျမားစြာေသာ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံဇနပုဒ္တို႔တြင္ တစံုတခုေသာ ႏိုင္ငံမွ် ရဟန္းပုဏၰားသူေတာ္သူျမတ္ မ႐ွိကင္းမဲ့ေသာ တိုင္းႏိုင္ငံဟု မ႐ွိေခ်၊ ထို႔အတူလွ်င္ တစံုတခုေသာ အယူ၀ါဒကိုမွ် မနစ္ၿမိဳ႕ မၾကည္ညိဳေသာ သူတို႔၏့ ေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံမည္သည္လည္း ဤေလာက၌ မ႐ွိႏိုင္ေခ်၊ ကလိဂၤတိုင္းျပည္ကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးေသာအခါ, ကလိဂၤတိုင္းကို လက္ရသိမ္းပိုက္ေသာအခါ, သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသူ, ေသေၾကၾကသူ, ထြက္ေျပးၾကသူမ်ားတြင္ ထိုမွ် မ်ားျပားေသာ တစံုတဦးေသာ အယူဘာသာ၀င္ ရဟန္းပုဏၰား လူသူေတာ္ေကာင္းတို႔ ပါ႐ွိၾကေလရာ ထိုသို႔ေသာ ရဟန္းပုဏၰား လူသူေတာ္ေကာင္းတို႔ ပ်က္စီးရေရး ကိစၥ၌ မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားအပ္သည့္ အေသာကမင္းၾတားမွာ အစိတ္အစုေပါင္း အရာ၎, အေထာင္၎, မေကာင္းမႈ ေ၀စုက် ပါ၀င္ေတာ္မူရေလသည္။
ထို႔ျပင္ ထိုအေရးကိစၥအတြက္ တစံုတရာ ေက်းဇူးမဲ့ကို ျပဳလုပ္ခံယူၾကရသူတို႔အားလည္း မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားရာျဖစ္ေသာ အေသာက မင္းၾတားႀကီး၏့ ထိုအမႈကို သည္းညည္းခံႏိုင္ခြင့္႐ွိက, သည္းညည္းခံၾကရန္ တုိက္တြန္းေတာ္မူအပ္ကုန္သည္၊ ထိုမွတပါး မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္သည့္ အေသာက မင္းၾတားႀကီး၏့ တိုင္းႏိုင္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ကလိဂၤတိုင္းနယ္ ေတာေတာင္အရပ္၌ ေနထိုင္သူအေပါင္းကိုလည္း ခ်စ္ခင္ျခင္းေမတၱာ အထူးထား၍႕ အဖန္ဖန္ မိန္႔ၾကားသိေစေတာ္မူအပ္ၿပီ၊ မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္သည့္ အေသာက မင္းၾတားႀကီးမွာ ထိုသူတို႔အတြက္ ေနာင္တသံေ၀ ရ႐ွိျဖစ္ေပၚရသည့္အတိုင္း, မည္သို႔အားျဖင့္ (အ၀ၾတေပယု-အပတာေပယု) ပူပန္ႏွိပ္စက္ မ႐ွိေစရေၾကာင္းႏွင့္ မညႇင္းဆဲး မသတ္ျဖတ္ရေၾကာင္းမ်ားကို ထိုေတာေတာင္ ေနထိုင္သူတို႔အား အေသာကမင္းၾတားႀကီးက ျပန္ၾကားျပဆိုေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း။
ထိုသို႔ မိန္႔ျပန္ခြင့္ သင့္လွေပ၏၊ (အေသာကမင္းၾတားႀကီးသည္) ႂကြင္းမဲ့ဥႆံု အလံုးစံုေသာ သတၱ၀ါ-ဗိုလ္ေျခအေပါင္းတို႔၏့ အခ်င္းခ်င္း တဦးသည္ တဦးအား ေစာင့္စည္း ထိန္းသိမ္းၾကျခင္း, ကိုယ္တူ-စိိတ္မွ် က်င့္ေဆာင္ၾကျခင္း, ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ၾကျခင္းကို အထူးသျဖင့္ လိုလားေတာမူေလသည္၊ မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္သည့္ အေသာက မင္းၾတားႀကီး၏့ မူလႏိုင္ငံေတာ္ရင္း၌၎, ထိုမွ ယူဇနာ ႐ွစ္ရာကြာျခားသည့္ လက္နက္ႏိုင္ငံေတာ္ အဆံုးအပိုင္းအျခားျဖစ္ေသာ ေယာန္းျပည္ဘုရင္၎, ေယာန္းႏိုင္ငံမွတပါး ၎ႏွင့္ စပ္ဖက္ယွဥ္တြဲးသည့္ တုလမယ္-ျပည္, အႏၲိကိန္-ျပည္, မကာျပည္, အလိက-သုဒရျပည္, ဤေလးျပည္ေထာင္တို႔၏့ ဘုရင္မင္းၾတားတို႔၎, လက္ေအာက္ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ၾကေသာ ေစာဠတိုင္း, ပ႑်တိုင္း, တမၺပဏၰိတိုင္း တိုင္ေအာင္ေသာ မင္းတို႔၎။
ဤအတူႏွင္ႏွင္ ဤၫႊန္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္မ်ား၌ အပါအ၀င္ျဖစ္ကုန္သည့္ ေယာန္းတိုင္း, ကေမၺာဇတိုင္းဟူေသာ တိုင္းစြန္နယ္ဖ်ားတို႔၌၎, ေဘာဇတိုင္း, ပိထိနိက္တိုင္းတို႔၌၎, အႏၶတိုင္း ပုလိဒ္တိုင္းတို႔၌- ဤတိုင္းျပည္အရပ္ရပ္တို႔၌ ႏိုင္ငံအ႐ွင္ဘုရင္မင္းၾတားတို႔လည္း မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္သည့္ အေသာက မင္းၾတားျမတ္၏့ တရားက် အဆံုးအမ ၾသ၀ါဒ ေပးၾကားမိန္႔ျပန္ခ်က္ကို အတုလိုက္နာ က်င့္ေဆာင္ၾကကုန္သည္၊ ထုိမွတပါးတုံ, မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္သည့္ အေသာက မင္းၾတားႀကီး၏့ သံတမန္ေတာ္မ်ား ေစစားေရာက္ေပါက္ၾကရာ, သို႔မေစစား မေရာက္ေပါက္ရာ ႏိုင္ငံ့သခင္ ဘုရင္အေပါင္းတို႔သည္လည္း မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္သည့္ အေသာက မင္းၾတား၏့ တရားသတင္း တရားအစီအရင္ တရားၾသ၀ါဒ ဆံုးမခ်က္မ်ားကို ၾကားနာသိ႐ွိၾက၍႕ တရားမွန္ကန္သည္ကို စီမံ လိုက္နာၾကကုန္သည္။
ဤသို႔ ၫႊန္ျပခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံမ်ားကို တရားအတိုင္းရ႐ွိေလရကား, ဤမွ်ျဖင့္ ႏိုင္ငံခပ္သိမ္း၌ ေအာင္ျမင္ျခင္း, ေနာက္ထပ္တဖန္ ေအာင္ျမင္ျခင္း, နစ္သက္႐ႊင္ပ်ေသာ အရသာ ေပၚထြက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္၊ (ထိုသို႔ ရ႐ွိျခင္းသာ နစ္သက္ရျခင္း ျဖစ္ေလသည္၊) တရားသျဖင့္ ေအာင္ျမင္ရ႐ွိျခင္းအတြက္ နစ္သက္ရျခင္းမွာ နည္းပါးတံုသည္ပင္ျဖစ္ေစ, ထုိတရားဓမၼပီတိကို ဘ၀ကမ္းအဆံုေရာက္ဖြယ္ျဖစ္၍ အက်ိဳးမ်ားျမတ္သည္ဟု မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္သည့္ အေသာက မင္းၾတားႀကီး ထင္မွတ္ စြဲးယူေတာ္မူသည္၊ ထိုသို႔ ျပၫႊန္ခဲ့သည့္ တရားအတိုင္ ႏွစ္သက္ေစရျခင္း အက်ိဳးကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ထား၍ပင္ မည္သို႔အားျဖင့္ သားေတာ္အစဥ္ (ေျမးေတာ္အဆက္) ျမစ္ေတာ္အၫြန္႔ အဓြန္႔႐ွည္စြာ မတရားေသာ အသစ္တဖန္ ေအာင္ျခင္းကို ေအာင္ျခင္း မထင္မွတ္ၾကကုန္ပဲး ျဖစ္ကုန္အ့ံနည္းဟု ဤတရားစာေတာ္ကို ေရးသားေတာ္မူအပ္၏။
ျမႇားလက္နက္စသည္ ပစ္ခတ္ေအာင္ျမင္ရျခင္း၌ အား-လံု႔လေလွ်ာ့ေပါ့၍႕ သည္းခံျခင္း, ေပါ့ေလ်ာ့ေသာ အျပစ္ဒဏ္ထားျခင္းမ်ားကို အားရနစ္ၿမိဳ႕ၾကေစသတည္း၊ တရားနည္းက် ေအာင္ျမင္ရျခင္းကိုသာ မွန္ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းဟု နစ္ၿခိဳက္ၾကေစသတည္း၊ ထင္႐ွားဆိုရေသာ္, ထိုထို တရားမွန္ေအာင္ျခင္းသည္သာ ဤပစၥကၡက်ိဳး, တမလြန္က်ိဳး ၂မ်ိဳးႏွင့္ စပ္ဆက္ေလသည္၊ ထို႔ျပင္ ထိုသို႔ ျမင့္ျမတ္ရာ၌ အားထုတ္၍႕ ျဖစ္ပြားသော ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို အားလံုး ေပ်ာ္ေမြ႕ၾကေစကုန္၊ အမွန္အားျဖင့္ သို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသာ ဤပစၥကၡေကာင္းက်ိဳး တမလြန္ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ေလသည္။
(အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ အေသာကေက်ာက္စာေတာ္-အ႐ွင္အာဒိစၥ၀ံသ)

'Kalinga was (or “the Kalingas were ") conquered by His Sacred and Gracious Majesty the King when he had been consecrated eight years. One hundred and fifty thousand persons were thence carried away captive, one hundred thousand were there slain, and many times that number died. Directly after the Kalingas had been annexed began His Sacred Majesty's zealous protection of the Law of
Piety, his love of that Law, and his inculcation of that Law. Thence arises the remorse of His Sacred Majesty for having conquered the Kalingas, because the conquest of a country previously unconquered involves the slaughter, death, and carrying away captive of the people. That is a matter of profound sorrow and regret to His Sacred Majesty.
There is, however, another reason for His Sacred Majesty feeling still more regret, inasmuch as the Brahmans and ascetics, or men of other denominations, or householders who dwell there, and among whom these duties are practiced, [to wit], hearkening to superiors, hearkening to father and mother, hearkening to teachers (or " elders "), and proper treatment (or "courtesy to") of friends, acquaintances, comrades, relatives, slaves, and servants, with steadfastness of devotion to these befalls violence (or "injury"), or slaughter, or separation from their loved ones. Or violence happens to the friends, acquaintances, comrades, and relatives of those who are themselves well protected, while their affection [for those injured] continues undiminished. Thus for them also that is a mode of violence, and the share of this distributed among all men is a matter of regret to His Sacred Majesty, because it never is the case that faith in some one denomination or another does not exist.
So that of all the people who were then slain, done to death, or carried away captive in Kalinga, if the hundredth part or the thousandth part were now to suffer the same fate, it would be matter of regret to His Sacred Majesty. Moreover, should any one do him wrong, that too must be borne with by His Sacred Majesty, so far as it can possibly be borne with. Even upon the forest folk in his dominions, His Sacred Majesty looks kindly, and he seeks to make them think, [aright], for [otherwise] repentance would come upon His Sacred Majesty. They are bidden to turn from their [evil] ways that they be not chastised. Because His Sacred Majesty desires for all animate beings security, self-control, peace of mind, and joyousness. And this the chiefest conquest in the opinion of His Sacred Majesty, that conquest of the Law of Piety, which, again, has been won by His Sacred Majesty both here [in his own dominions] and among all his neighbors as far as six hundred leagues, where the king of the Greeks named Antiochos dwells, and to the north of that Antiochos [where dwell] the four (4) kings named severally Ptolemy, Antigonos, Magas, and Alexander [likewise] in the south, the Cholas and Pandyas as far as the Tamraparni [river] and here, too, in the King's dominions among the Greeks, Kambojas, the Nabhapantis of Nabhaka; among the Bhojas, Pitinikas;- ndhras, and Pulindas everywhere they follow the instruction of His Sacred Majesty in the Law of Piety.
Even where the envoys of His Sacred Majesty do not penetrate, these people, too, hearing His Sacred Majesty's ordinance based upon the Law of Piety and his instruction in that Law, practice and will practice the Law. And, again, the conquest thereby won everywhere is everywhere a conquest full of delight. Delight is won in the conquests of the Law. A small matter, however, is that delight. His Sacred Majesty regards as bearing much fruit only that which concerns the other world. And for this purpose has this scripture of the* Law been recorded, in order that my sons and grandsons, who may be, may not think it their duty to conquer a new conquest. If, perchance, a conquest should please them (?) they should take heed only of patience and gentleness, and regard as a conquest only that which is effected by the Law of Piety. That avails for both this world and he next. Let all their joy be that which lies in effort; that avails for both this world and the next.'
(Asoka, the Buddhist Emperor of India- V. A. Smith)

အကၡရာေတြ က်န္ေသးတယ္ေနာ္…

Monday, April 21, 2008

အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား-၁၂ (အပိုင္း-၂)

အတပါသံေဍ ပူဇာ စ ပရပါသံေဍ ဂရဟာ စ ေနာ သိယာ
မိမိဂိုဏ္းကို ခ်ီးက်ဴး၍ တပါးဂိုဏ္းတို႔အား ကဲ့ရဲ႕ျခင္း ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း ႐ႈတ္ခ်ျခင္း မျပဳရာ။
“ႏႈတ္ေစာင့္စည္းပါ”ဆိုတာ ဒါမ်ိဳးကို ေျပာတာပါတဲ့…။

ေဒ၀ါနံပိယ ပိယဒသီမင္းႀကီးသည္ ဂိုဏ္း, ရဟန္း လူတို႔အား အၿမဲမျပတ္ လႉဖြယ္ ပူေဇာ္ဖြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ လႉဒါန္းပူေဇာ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကို ဂိုဏ္းအားလံုး၏ အႏွစ္သာရတိုးပြားျခင္းဟု ေဒ၀ါနံပိယ ပိယဒသီမင္း မယူဆ။ အႏွစ္သာရတိုးပြားျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိရာ ႏႈတ္ေစာင့္စည္းျခင္းသည္ အႏွစ္သာရတိုးပြားျခင္း၏ မူလျဖစ္၏။ အသို႔နည္း- မိမိဂိုဏ္းကို ခ်ီးေျမႇာက္လို၍ တပါးဂိုဏ္းကို အက်ိဳးမဲ့ မကဲ့ရဲ႕ရာ။
အခါအားေလ်ာ္စြာ အျခားဂိုဏ္းကို ပူေဇာ္ရာ၏။ သို႔ျဖင့္ မိမိဂိုဏ္းကို ပိုမိုႀကီးမြားေစမည္ျဖစ္၍ အျခားဂိုဏ္းကိုလည္း ေက်းဇူးျပဳသည္မည္၏။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါလွ်င္ မိမိဂိုဏ္းကိုလည္း အားနည္းေအာင္ျပဳသည္မည္၍ အျခားဂိုဏ္းကိုလည္း ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳသည္မည္၏။
မိမိဂိုဏ္းကို ထင္ေပၚေစလိုသျဖင့္ မိမိဂိုဏ္း၀င္ အားလံုးတို႔အား သိမ္း႐ံုးခ်ီးေျမႇာက္ၿပီး တပါးေသာ ဂိုဏ္း၀င္အားလံုးကို သိမ္း႐ံုးကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္ မိမိဂိုဏ္းကို ပ်က္စီးေအာင္ ဖ်က္ဆီးသည္ မည္၏။
တဂိုဏ္းႏွင့္တဂိုဏ္း ညီၫြတ္ျခင္းသည္သာ ေကာင္းျမတ္၏။ အသို႔နည္း- အခ်င္းခ်င္း တရားကို နာၾကားရ၏။ ဆည္းကပ္ရ၏။ အသို႔နည္း ဂိုဏ္းအားလံုးသည္ အၾကားအျမင္မ်ား၍ ပညာအေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစရန္ ေဒ၀ါနံပိယ ပိယဒသီမင္း အလို႐ွိ၏။
ထိုထိုတရား၌ ၾကည္ညိဳသူတို႔လည္း “ေဒ၀ါနံ ပိယ ပိယဒသီမင္းသည္ ေပးလႉျခင္းႏွင့္ ပူေဇာ္ျခင္းတို႔ကို ဂိုဏ္း၏ အႏွစ္သာရ တိုးတက္ႀကီးပြားျခင္းဟု မယူဆ”ဟု ေျပာေဟာၾကရမည္။ သို႔အတြက္ အမ်ိဳးသား တရားအမတ္, အမ်ိဳးသမီးတရားအမတ္, လမ္းခရီးဆို္င္ရာ အမတ္ႏွင့္ အျခားအမတ္အသီးသီးတို႔ကို ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ျဖင့္ မိမိဂိုဏ္းဂဏ အႏွစ္သာရ တိုးတက္ႀကီးပြား၍ တရားထြန္းလင္း ေတာက္ပမည္ျဖစ္၏။
(သိရီဓမၼာေသာကမင္းတရားႀကီး၏ ကိုးတိုင္းကိုးဌာန ဗုဒၶဓမၼႏိုင္ငံေတာ္-ဦးေသာ္ဇင္)


His Sacred and Gracious Majesty the King is honoring all sects, both ascetics, and house-holders; by gifts and offerings of various kinds is he honoring them. But His Sacred Majesty does not value such gifts or honors as that how should there be the growth of the essential elements of all religious sects. The growth of this genuine matter is, however, of many kinds. But the root of it is restraint of speech, that is, that there should not be honor of one's own sect and condemnation of others' sects without any ground. Such slighting should be for specified grounds only. On the other hand, the sects of others should be honored for this ground and that. Thus doing, one helps his own sect to grow, and benefits the sects of others, too. Doing otherwise, one hurts his own sect and injures the sects of others. For whosoever honors his own sect and condemns the sects of others wholly from devotion to his own sect, i.e., the thought, " How I may glorify my own sect/' one acting thus injures more gravely his own sect on the contrary. Hence concord alone is commendable, in this sense that all should listen and be willing to listen to the doctrines professed by others. This is, in fact, the desire of His Sacred Majesty, viz., that all sects should be possessed of wide learning and good doctrines. And those who are content in their respective faiths, should all be told that His Sacred Majesty does not value so much gift or external honor as that there should be the growth of the essential elements, and breadth, of all sects.
For this purpose are, indeed, employed the Dharma- mahdmatras, Stri-adhyaksa-mahdmdtms (Mahamatras in charge of, or who were, the superintendents of women), the officers in charge of pastures and other bodies. And the fruit of this is that the promotion of one's own sect takes place as well as the glorification of the Dharma.
(Asoka-R.K. Mookerji)


The Beloved of the Gods, the king Piyadassi, honors all sects and both ascetics and laymen, with gift and various forms of recognition. But the Beloved of the Gods does not consider gifts or honor to be as important as the advancement of the essential doctrine of all sects. This progress of the essential doctrine takes many forms, but its basis is the control of one’s speech, so as not to extol one’s own sect or disparage another’s on unsuitable occasion one should honor another man’s sect, for by doing so one increases the influence of one’s own sect and benefits that of the other man; while by doing otherwise one diminishes the influence of one’s own sect and harms the other man’s. Again, whosoever honors his own sect or disparages that of another man, wholly out of devotion to his own, with a view to showing it in a favorable light, harms his own sect even more seriously. Therefore, concord is to be commended, so that men may hear one another’s principles and obey them. This is the desire of the Beloved of the Gods, that all sects should be well-informed, and should teach that which is good, and that everywhere their adherents should be told, “The Beloved of the Gods does not consider gifts or honor to be as important as the advancement of the essential doctrine of all sects.” Many are concerned with this matter—the officers of Dhamma, the women’s officers, the managers of the state farms, and other classes of offices. The result of this is the increased influence of one’s own sect and glory to Dhamma.
(Asoka and the decline of the Mauryas- Romila Thapar)


King Priyadarsi, the Beloved of the Gods, expresses reverence to all religious denominations, both ascetics and householders and honors them with gifts and favors of various kinds. But, the Beloved of the Gods, does not attach importance to the gifts and honors as much as how should there be the growth of the essence in all religious orders. This growth of essence, however, is manifold. And its root is restraint of speech. What is that? That there should not be the appreciation of one’s own religious order or condemnation of another’s religious order without any occasion; or it may be small on this and that occasion. On the other hand, other sects deserve reverence on this and that occasion. By doing so one causes the growth of his own religious order and benefits the religious orders of others as well. By doing otherwise, one hurts his own religious order and that of others also. The person who honors his own sect and condemns the religious order of others entirely out of the devotion to his own religious order, why? in order that he may elevate his own sect; that person again, by doing so, inflicts more serious injury to his own sect. Hence concourse is desirable in the sense that followers of different religious orders may listen and willingly listen to one another’s Dharma. This, indeed, is the desire of the Beloved of the Gods, that all the religious orders may be possessed of extensive learning and noble doctrines. Those who are devoted to particular religious order should be informed “the Beloved of the Gods, does not attach importance to gifts and reverence—how so? As that there should be the growth of the essential in all the religious orders and also mutual appreciation.” For this purpose are employed the Dharma-mahamatras, superintendents of women and incharge of pastures. And the result of this is that growth of one’s own religious order takes place as well as the exaltation of Dharma.
(Inscriptions of Asoka- N. P. Rastogi)

အကၡရာေတြ က်န္ေသးတယ္ေနာ္…

အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား-၁၂ (အပိုင္း-၁)

ဣဒံ မူလံ, ၀ေစာ ဂုတိ။
ႏႈတ္ေစာင့္စည္းပါ၊ ဒါ…လိုရင္းပဲ။
အေသာကဘုရင္ရဲ႕ အမိန္႔ျပန္တမ္းေတြက တခါတေလ ျပတ္ျပတ္ပဲ။

ေဒ၀ါနံ ပိေယာ ပိယဒသိ ရာဇာ သ၀ရ ပါသံဍာနိ ပ၀ရဇိတာနိ စ ဂဟဌာနိ စ ပူဇာယတိ ဒါေနန, ၀ိ၀ိဓာယ စ ပူဇာယ၊ န တု တထာ ဒါနံ ၀ါ ပူဇံ ၀ါ ေဒ၀ါနံ ပိေယာ မံဉ တိ၊ ‘အထာ ကႎတိ သာရ၀ဎိ သိယာ’တိ၊ သ ၀ရပါသံဍာနံ သာရ၀ဎိ ဗဟု၀ိကာ၊ တႆ တု ဣဒံ မူလံ, ၀ေစာ ဂုတိ၊ ကႎတိ? အတပါသံေဍ ပူဇာ စ ပရပါသံေဍ ဂရဟာ စ ေနာ သိယာ, အပကရဏမွိ လဟုကာ ၀ါ သိယာ၊ တမွိ တမွိ ပကရေဏ ပူေဇတ ၀ိယ တု ပရပါသံဍာနံ ေတန ေတန ပကရေဏန အတပါသံဍံ ဗာဠံ စ ၀ဎီယတိ, ပရပါသံဍသ ပိ ၀ါ ဥပကေရာတိ၊ တ‘ဒံဉ ထာ ကေရာေတာ အတ-ပါသံဍံ ပူဇယတိ, ပရပါသံဍံ ၀ါ ဂရဟတိ, သ ေ၀ အတပါသံဍ ဘတိ ယာ ၀ါ ကႎတိ အတပါသံဍံ ဒီပေယမ ဣတိ၊ ေသာ စ ပုန တထာ ကရံတံ အတပါသံဍံ ဗာဠတရံ ဥပဟံတိ။
အတ-ပါသံဍသိ သမ၀ါေယာ ဧ၀ သာဓု, ကႎတိ အံဉ -မဉသ ဓံမံ သုေဏယု စ သုသူေသယု စာ’တိ၊ ဧ၀ံ ဟိ ေဒဝါနံ ပိယသ ဣဆာ,--ကႎတိ သရ၀ပါသံဍာ ဗဟုသုတာ စ အသု, ကလာဏ ဂမာ စ အသု’တိ၊ ေယ စ တၾတ တၾတ ပသံနာ, ေတ ဟိ ၀ဋ၀ိယံ၊ ေဒ၀ါနံ ပိေယာ ေနာ တထာ ဒါနံ ၀ါ ပူဇံ ၀ါ မံနတိ, ယထာ ကႎတိ သာရ၀ဎိ သိယာ’တိ၊ သ၀ရပါသံဍာနံ ဗဟုကာ စ ဧတာ‘ယာထာယ ၀ိယာပဋာ, ဓံမ မဟာမာတာ စ ဣထာ’ ဓိယခ--မဟာမာတာ စ ၀စဘူမိကာ စ အံေန စ နိကာယာ၊ ဣဒံ စ ဧတသ ဖလံ, ယံ အတ-ပါသံဍ၀ဎိ စ ေဟာတိ, ဓံမသ စ ဒီပနာ။

မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္၍႕ ပိယဒႆီဟု ၀ွ႔ဲခ်ီ-ခပ္ႏွိပ္ အ႐ွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္၏့ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံယူ-ရ႐ွိေသာ အေသာက မင္းၾတားျမတ္ႀကီးသည္ အားလံုး အယူ ႐ွိ-႐ွိသမွ် အိမ္ယာမေထာင္ ရဟန္းေဘာင္တြင္ ေနထိုင္သူတို႔ကို ျဖစ္ေစ, အိမ္ယာတည္ေထာင္ လူတို႔ေဘာင္တြင္ ေနထိုင္သူတို႔ကို ျဖစ္ေစ ေပးကမ္းလႉဒါန္းျခင္းျဖင့္၎, အထူးထူး အေထြေထြေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္၎ လႉဒါန္းပူေဇာ္ေတာ္မူသည္၊ ထိုကဲ့သုိ႔ အယူ ဘာသာ၀င္ အစားစားတုိ႔ကို လႉဒါန္းပူေဇာ္ေတာ္မူျခင္းကို တမလြန္ နတ္႐ြာနိဗၺာန္အတြက္ ရည္ၫႊန္ေသာ လႉဒါန္း ပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္၏ဟု မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္သည့္ မင္းၾတားႀကီး ေအာက္ေမ့မွတ္ထားေတာ္ မမူေခ်။ သို႔ျဖစ္ခဲ့ေသာ္, ၎တို႔အား လႉဒါန္းပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ အဘယ္သို႔ေသာ ေကာင္းက်ိဳး,ေကာင္းႏွစ္ ပြားစီးရာသနည္း’ဟု ေမးခဲ့ရာ၏၊ အယူ၀ါဒျခားမ်ားစြာတို႔အား ေပးလႉပူေဇာ္ျခင္း၌ ေကာင္းက်ိဳးဂုဏ္ေက်းဇူး အႏွစ္သာရေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ျဖစ္ႏႈိုင္၏၊ ဤဂုဏ္ႏွစ္ေက်းဇူးမ်ားစြာအနက္ လိုရင္းအခ်က္တခုမွာ ငါမင္းၾတား အေပၚ၌ မေတာ္မတရား မကဲ့ရဲ႕ပဲး, စကားေစာင့္စည္းရာျခင္း ျဖစ္၏။
အဘယ္သို႔ ျဖစ္ရာသနည္း? အေသာကမင္းၾတားႀကီးသည္ အမ်ား၏့ အ႐ွင္ျဖစ္လ်က္ မိမိအယူ၀င္တို႔ကိုသာ ပူေဇာ္ၿခီးေျမႇာက္သည္, သူူူတပါးတို႔ အယူ၀င္တို႔ကိုကား ႐ႈတ္ခ်ကဲ့ရဲ႕ေလသည္ဟု ငါမင္းၾတား အေပၚ၌ မသင့္ စိတ္ငဲ့ ကဲ့ရဲ႕ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း မျဖစ္ေပရာ၊ ထို႔ျပင္, ထိုသို႔ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေက်းဇူးမဲ့ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ေပါ့ေလ်ာ့ ေပ်ာက္ပ်က္ေလရာ၏၊ စင္စစ္ လိုက္နာရန္မွာ ထိုထို အေရးအရာ ဟူသမွ်၌ သူတပါးတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အယူႏွင့္ အယူဘာသာ၀င္ကို ပူေဇာ္ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါမူ, ထိုထုိ အေရးအရာ ဟူသမွ်ဖက္မွပင္ မိမိတို႔ အယူဘာသာ၀င္တို႔မွာ ပြင့္လင္းစည္ကားစြာ တိုးတက္ ပြားစီးႏိုင္ေလသည္၊ ထို႔ျပင္, သူတပါး အယူဘာသာကိုလည္း ေက်းဇူးတိုးတက္ေစေလသည္၊ ထိုသို႔မဟုတ္မူ၍႕ မိိမိဘာသာ၀င္တုိ႔ကိုသာ ခ်ီးက်ဴးျခင္း, သူ႔တပါး ဘာသာ၀င္ကို ႐ႈတ္ခ်ျခင္းကိုသာ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္, မိမိတို႔ ဘာသာ၀င္တို႔ကိုပင္ ႐ႈတ္ခ် ပ်က္စီးေၾကာင္း ျပဳရာေရာက္၍႕, သူမ်ာ့း ဘာသာ၀င္တို႔ကိုလည္း အက်ိဳးမဲ့ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ထင္႐ွားစြာ ဆိုရေသာ္, အၾကင္ တစံုတေယာက္သည္ မိမိ ႐ိုးကိုးရာ ဘာသာ၀င္တို႔ကိုသာ ခ်ီးက်ဴးပူေဇာ္၍႕, သူတပါးတို႔၏့ ဘာသာ၀င္ကိုမူ ကဲ့ရဲ႕ ႐ႈတ္ခ်ေလအံ့၊ သို႔မဟုတ္ ထိုသူသည္ မည္သို႔လွ်င္ ငါ့အယူဘာသာ ထင္႐ွားေပၚလြင္ေလမည္နည္း?ဟု မိမိဘာသာ၀င္ ပုဂၢိဳလ္တို႔ိကုိသာ ဧကန္ ခ်ီးက်ဴးေလအံ့၊ ထိုသို႔အားျဖင့္ မိိမိ ဘာသာကို ေပၚလြင္ေစရန္ အဖန္ဖန္ ျပဳလုပ္ေသာ ထိုသူသည္ပင္ မိမိအယူ၀ါဒကို အႀကီးအက်ယ္ ပုထ္ခတ္ဖ်က္ဆီးေလသည္၊ စင္စစ္လိုက္နာဖြယ္မွာ, မည္သို႔လွ်င္ အယူ၀ါဒ႐ွင္တို႔ အခ်င္းခ်င္း တဦးသည္ တဦး၏ တရားကို ၾကားနာသိ႐ွိကုန္ရာမည္နည္း, မည္သို႔လွ်င္ နားေထာင္လုိက္နာျခင္း ျဖစ္ကုန္ရာမည္နည္းဟု မိမိအယူဘာသာ၀င္ အခ်င္းခ်င္း မွ်တညီၫြတ္ရန္ က်င့္ေဆာင္ျခင္းသည္သာ ေကာင္းမြန္ေလသတည္း။
မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္ေသာ အေသာက မင္းတရား၏ အလိုမွာ မည္သို႔လွ်င္ အားလံုး အယူ၀ါဒအသီးသီး ႐ွိသူတို႔မွာ တဦးသည္ တဦး၏ အယူဘာသာ၌ အၾကားအျမင္မ်ားၾက၍, ေကာင္းစားဖြယ္ ျဖစ္ပြားကုန္ရာမည္နည္း’ဟူေသာ သေဘာထားသာ ျဖစ္ေခ်၏၊ အမွန္ကား မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ၾကည္ညိဳသည့္ ဘာသာအယူ၀ါဒကိုသာ လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ေစခြင့္႐ွိ၏၊ မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္ေသာ အေသာက မင္းတရားျမတ္သည္ အယူဘာသာျခားတို႔အား ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲးမႈ ပူေဇာ္ၿခီးျမႇင့္မႈကို ျပဳျခင္းသည္ နတ္႐ြာနိဗၺာန္အက်ိဳးငွာဟူ၍ မထင္မွတ္ေခ်၊ စင္စစ္ကား ထိုဘာသာျခားပုဂၢိဳလ္တို႔၏့ ဂုဏ္ႏွင့္အင္အား တိုးပြားျခင္း ျဖစ္ရာ၏ဟု ထင္မွတ္၍႕သာ လႉဒါန္းပူေဇာ္ေတာ္မူ၏၊ ထိုအယူ၀ါဒျခားတို႔၏့ ဂုဏ္ႏွင့္အင္အားတိုးပြားရန္အတြက္ ထိုသူတို႔အတြင္း၌ မ်ားစြာကုန္ေသာ တရားႀကီးၾကပ္အမတ္ႀကီးတို႔ကို၎, မိန္းမအထိန္း-အၾကပ္အမတ္ႀကီးတို႔ကို၎ စကားမူလ-အေျခခံ သံေတာ္ဆင့္တို႔ကို၎, ထုိမွတပါး အျခားဂိုဏ္းအဖြဲ႕မ်ားစြာတို႔ကို၎, ငါမင္းျမတ္ အျပန္႔အႏွံ႔ ခြဲးခန္႔ထားေတာ္မူအပ္ကုန္ၿပီ၊ ဤသည္လွ်င္ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းအတြက္ မိမိအယူ၀ါဒ၏့ တိုးပြားျခင္း, တရားေတာ္၏့ ေပၚလြင္ျခင္းအက်ိဳး ျဖစ္သတည္း။
(အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ အေသာကေက်ာက္စာေတာ္-အ႐ွင္အာဒိစၥ၀ံသ)


နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ပိယဒသီမင္းႀကီးသည္ ခပ္သိမ္းေသာ အယူ၀ါဒဂိုဏ္းသား ရေသ့ ရဟန္းတို႔ႏွင့္ အိမ္ရာေထာင္သူတို႔အား လႉဖြယ္တို႔ျဖင့္၎ ပူေဇာ္ဖြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္၎ ခ်ီးျမႇင့္ပူေဇာ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္ ဤသို႔ လႉဒါန္းပူေဇာ္ျခင္းတို႔သည္ တရား၏ အႏွစ္သာရ တိုးပြားျခင္းေလာက္ ခပ္သိမ္းေသာ ၀ါဒီဂိုဏ္းသားတို႔အဖို႔ အက်ိဳးမမ်ားဟု နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီး ယူဆေတာ္မူ၏။
တရား၏ အႏွစ္သာရတိုးပြားျခင္းဆိုသည္မွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိ၏။ ထိုတြင္ ႏႈတ္လွ်ာကို ေစာင့္ထိ္န္းျခင္းသည္ အရင္းခံ ျဖစ္၏။ အဘယ္သို႔ ႏႈတ္္လွ်ာကို ေစာင့္ထိန္းရမည္နည္းဆိုေသာ္ မိမိဂိုဏ္းကို ခ်ီးက်ဴး၍ တပါးဂိုဏ္းတို႔အား ကဲ့ရဲ႕ျခင္း ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း ႐ႈတ္ခ်ျခင္း မျပဳရာ။
အခါအခါႏွင့္ေလ်ာ္စြာ တပါးဂိုဏ္းသားတို႔အားလည္း ေလ်ာက္ပတ္စြာ ပူေဇာ္အပ္၏။ ဤသို႔ျပဳသည္႐ွိေသာ္ မိမိဂိုဏ္းကို အလြန္ ခ်ီးျမႇင့္၍ တပါးဂိုဏ္းအားလည္း ေက်းဇူးျပဳသည္ မည္၏။ ဤသို႔ မျပဳသည္႐ွိေသာ္ မိ္မိ္ဂိုဏ္းကို ဖ်က္ဆီး၍ တပါးဂိုဏ္းအား အက်ိဳးမဲ့ ျပဳသည္မည္၏။
အၾကင္သူသည္ မိ္မိဂိုဏ္းကို ၾကည္ညိဳေသာအားျဖင့္ မိမိဂိုဏ္းကို ထင္ေပၚစိမ့္ေသာငွာ တပါးဂိုဏ္းအား ကဲ့ရဲ႕႐ႈံႈႈ႕ခ်၍ မိမိဂိုဏ္းအား ခ်ီးက်ဴး၏။ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ခ်ီးက်ဴးျခင္းျဖင့္ မိမိ ဂိုဏ္းကို လြန္ကဲစြာ ဖ်က္ဆီးပိ၏။
တဂိုဏ္းႏွင့္တဂိုဏ္း အညီအၫြတ္႐ွိျခင္းသည္ ေကာင္း၏။ သို႔မွသာ တဂိုဏ္း၏တရားကို အျခားတဂိုဏ္းက ၾကားနာရ၍ ႐ိုေသေလးစားေပအ့့ံ။
ခပ္သိမ္းေသာ ဂိုဏ္းသားတို႔သည္ အၾကားအျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ေကာင္းျမတ္ေသာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ကို နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီး အလို႐ွိေတာ္မူ၏။
မည္သည့္ ဂိုဏ္း၌မဆို ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္သူတို႔သည္ ဤသို႔ ေဟာေျပာရာ၏။
လႉဒါန္းပူေဇာ္ျခင္းတို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာ ဂိုဏ္းတို႔၌ တရား၏ အႏွစ္သာရတိုးပြားျခင္းေလာက္ အက်ိဳးမမ်ားဟု နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ မင္းႀကီး ထင္မွတ္ေတာ္မူ၏။ ဤအက်ိဳးငွာ မ်ားစြာေသာ တရားအမတ္ႀကီးမ်ား မိန္းမမ်ားအား အထူးေစာင့္ေ႐ွာက္သည့္ အမတ္ႀကီးမ်ား ကေလးမ်ားအား သြန္သင္သည့္ အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ အျခားအမႈထမ္းမ်ားသည္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိၾကကုန္၏။
ဤသို႔ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၏ အက်ိဳးသည္ကား မိမိဂိုဏ္းလွ်င္ တိုးတက္ႀကီးပြားျခင္းႏွင့္ တရားေတာ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပျခင္းျဖစ္၏။
(အေသာကေက်ာက္စာမ်ား-ဦးဖိုးလတ္)


'His Sacred and Gracious Majesty the King does reverence to men of all sects, whether ascetics or householders, by gifts and various forms of reverence.
His Sacred Majesty, however, cares not so much for gifts or external reverence as that there should be a growth of the essence of the matter in all sects.
The growth of the essence of the matter assumes various forms, but the root of it is restraint of speech, to wit, a man must not do reverence to his own sect or disparage that of another without reason. Depreciation should be for specific reasons only, because the sects of other people all deserve reverence for one reason or another.
By thus acting a man exalts his own sect, and at the same time does service to the sects of other people. By acting contrariwise a man hurts his own sect, and does disservice to the sects of other people. For he who does reverence to his own sect while disparaging the sects of others wholly from attachment to his own. With intent to enhance the splendor of his own sect, in reality by such conduct inflicts the severest injury on his own sect.
Concord, therefore, is meritorious, to wit, hearkening and hearkening willingly to the Law of Piety as accepted by other people. For this is the desire of His Sacred Majesty that all sects should hear much teaching and hold sound doctrine.
Wherefore the adherents of all sects, whatever they may be, must be informed that His Sacred Majesty does not care so much for gifts or external reverence as that there should be growth in the essence of the matter and respect for all sects. For this very purpose are employed the Censors of the Law of Piety, the Censors of the Women, the (?) Superintendents of pastures, and other [official] bodies. And this is the fruit thereof the growth of one's own sect and the enhancement of the splendor of the Law of Piety.'
(Asoka, the Buddhist Emperor of India- V. A. Smith)


အကၡရာေတြ က်န္ေသးတယ္ေနာ္…

Saturday, April 19, 2008

အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား-၁၁

“အပါ႐ုတာ ေတသံ အမတႆ ဒြါရာ”
အၿမိဳက္နိဗၺာန္တံခါးကို ပိတ္မထားပါဘူးလို႔ ျမတ္ဗုဒၶ မိန္႔မွာခဲ့တယ္။

ၾကာ႐ံုေတာမွာေတာ့…
တစ္ခ်ိဳ႕က ေရထဲမွာ ျမဳတ္လို႔။
တစ္ခ်ိဳ႕က ေရျပင္မွာ ေပၚ႐ံုေပၚလို႔..
တစ္ခ်ိဳ႕က ကားကားစြင့္စြင့္ ပြင့္လို႔…
မတူညီေသာ အဇၩာသယမ်ားနဲ႔…။


ဒီပံုေလးကို ပန္ဒိုရာ့ဆီက မေျပာမဆိုနဲ႔ ခဏငွားလာတာ။

ေဒ၀ါနံ ပိေယာ ပိယဒသီ ရာဇာ ဧ၀ံ အာဟ, နထိ ဧတာရိသံ ဒါနံ, ယာဒိသံ ဓံမ ဒါနံ, ဓံမ သံသၱေ၀ါ ၀ါ ဓံမ သံ၀ိဘာေဂါ ၀ါ ဓံမ သံဗံေဓာ ၀ါ၊ တၾတ ဣဒံ ဘ၀တိ ဒါသ-ဘဋကမွိ သမ်ာပဋိ ပတိ, မာတာ ပိတုသု သာဓု သုသူသာ, မိတသံထုတ-နာတိ က်ာနံ, သမဏ ျဗာဟၼဏာနံ သာဓု ဒါနံ, ပါဏာနံ အနာရံေဘာ သာဓု၊ ဧတံ ၀တဗ်ံ ပိတိနာ ပိ ပုေၾတန ပိ မာတိနာ ပိ သြာမိေကန ပိ မိၾတ-သံထုတ-ဉာတိေကန ပိ အာ၀ ပဋိ၀ိသိေယန ပိ၊ ဣဒံ သာဓု, ဣဒံ ကတဗ်ံ၊ ေသာ တထာ ကရံေတာ ဟိဓ ေလာကိေက် စ သုခံ အာေရာေဓာ ေဟာတိ, ပရၾတ စ အနတံ ပုဏံ ပသဝတိ ေတန ဓံမဒါေနန။

မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္၍႕ ပိယဒႆီဟု ၀ွ႔ဲခ်ီ-ခပ္ႏွိပ္ အ႐ွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္၏့ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံယူ-ရ႐ွိေသာ အေသာက မင္းၾတားျမတ္သည္ ဤသို႔ မိန္႔ႁမြက္ေတာ္မူေလၿပီ၊ တရားေတာ္ ႀကီးပြားေရးအတြက္ လွဴဒါန္းျခင္း, တရားေတာ္ တိုးပြားေရးအတြက္သာ ဆက္ဆံေရာေႏွာျခင္း, တရားသျဖင့္သာ ခြဲးျခမ္းေ၀ဖန္ျခင္း, တရားႏွင့္သာ စပ္ဆိုင္ျခင္း-- ဤအေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ တူတန္ညီမွ်ေသာ ေပးကမ္းျခင္း ဒါနမည္သည္ မ႐ွိ၊ ထိုအေရး၌ ဤဆိုလတၱံ႕ကား တရားက် ဆက္ဆံနည္း ျဖစ္၏။ ကၽြန္-အမႈလုပ္ သူခစားမ်ား၌ ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္ျခင္း, အမိအဘတို႔ စကားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ လိုက္နာျခင္း, အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ, ဉာတိသဂၤဟတို႔၏ စကားကို နာယူျခင္း, ရဟန္း ပုဏၰား သူေတာ္ သူျမတ္တို႔အား ေကာင္းစြာ ၾကည္ျဖဴ ေပးလွဴျခင္း, သတၱ၀ါမ်ားကို မသတ္ျဖတ္ မညႇင္းဆဲးမူ၍႕ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ျခင္း- ဤသည္လွ်င္ တရားမွန္ေသာ ဆက္ဆံေရး ဓမၼဒါနတည္း။
ယင္းသို႔ ၫႊန္ျပခဲ့သည့္ တရားႏွင့္ ညီၫြတ္စြာ ဆက္ဆံျခင္း ဓမၼဒါနကို အမိအဘ သားသမီး အ႐ွင္သခင္ အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္သူ, ေဆြမ်ိဳးသားျခင္းတို႔ အေပၚ၌၎, အိမ္နီး၀န္းက်င္ျဖစ္သူတို႔ အေပၚတြင္၎, က်င့္ေဆာင္လိုက္နာသင့္ေလသည္၊ ဤဓမၼဒါနမွာ ေကာင္းမြန္လွ၍႕ ၎က္ု ျပဳက်င့္အပ္ေလသည္။ ဤသည့္ ဓမၼဒါနကို လိုက္နာျပဳက်င့္သူသည္ ဤပစၥကၡဘ၀၌လည္း ခ်မ္းသာကို နစ္လို၀မ္းေျမာင္ရ၍႕ ေနာင္ဘ၀၌လည္း ထိုဓမၼဒါန တရားက် လွဴဒါန္းေရးျဖင့္သာ ေျမာက္ျမားစြာ ေကာင္းမႈမ်ား တိုးပြားေလရာသတည္း။
(အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ အေသာကေက်ာက္စာေတာ္-အ႐ွင္အာဒိစၥ၀ံသ)


နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ပိယဒသီ မင္းႀကီး ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏။
ဓမၼဒါနဟူေသာ တရားကို လွဴျခင္း၊ တရားကို ေ၀ငွျခင္း၊ တရားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးျခင္းတို႔ႏွင့္တူေသာ အလွဴသည္ မ႐ွိ။ ေက်းကၽြန္အေစခံတို႔အား ေကာင္းစြာ ျပဳစုသိမ္းျမန္းျခင္း၊ အမိအဖတို႔အား ႐ိုေသက်ိဳးႏြံျခင္း၊ မိတ္ေဆြအသိအကၽြမ္းေဆြမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ရဟန္းပုဏၰားတို႔အား ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း၊ သတၱ၀ါတို႔အား မႏွိပ္စက္ မသတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔သည္လည္း၊ ဤသို႔ေသာ တရားအလွဴပင္ျဖစ္၏။
အဖသည္၎၊ သားသည္၎၊ ညီအစ္ကိုသည္၎၊ အသွ်င္သည္၎၊ မိတ္ေဆြ အသိအကၽြမ္းသည္၎၊ အိမ္နီးခ်င္းသည္၎၊ ဤတရားအလွဴသည္ ေကာင္း၏။ ဤတရားအလွဴကို ျပဳအပ္၏ဟု ေျပာေဟာရာ၏။
ဤသို႔ ျပဳသည္႐ွိေသာ္ ဤေလာက၌ ခ်မ္းသာကို ရ၍ တမႏြန္၌လည္း ထိုတရားအလွဴျဖင့္ အတိုင္းမသိေသာ ကုသုိလ္ကို ျဖစ္ေစေသး၏။
(အေသာကေက်ာက္စာမ်ား-ဦးဖိုးလတ္)


ေဒ၀ါနံပိယ ပိယဒသီမင္းသည္ ဤသို႔ မိန္႔ၾကား၏၊ တရားအလွဴ, တရားအက်င့္, တရားေ၀ဖန္ျခင္း, တရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျခင္းတို႔ႏွင့္ တူမွ်ေသာ အလွဴဒါန တစံုတရာမ႐ွိ၊ ဤတရားအလွဴဟူသည္မွာ ေက်းကၽြန္အခစားတို႔၌ ေကာင္းစြာ ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ မိဖတို႔၌ ေကာင္းစြာ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ျခင္း, အေဆြခင္ပြန္း, အသိ, အကၽြမ္း, ေဆြမ်ိဳး, ဉာတကာ, ရဟန္း, ပုဏၰားတို႔၌ ေကာင္းစြာ ေပးလွဴျခင္း, သတၱ၀ါတို႔ကို မသတ္ျဖတ္ မညႇင္းဆဲျခင္း အလံုးစံုတို႔ ျဖစ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ တရားအလွဴကို မိဖ, ညီအကို, ေမာင္ႏွမ, အ႐ွင္သခင္, အေဆြခင္ပြန္း, အသိအကၽြမ္း,ေဆြမ်ိဳးဉာတကာတို႔ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းတို႔သည္ “ဤတရားအလွဴသည္ မြန္ျမတ္သည္ ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာ ျပဳသင့္သည္”ဟု ေျပာေဟာၾကရမည္။ ထို႔ျပင္ “တရားအလွဴသည္ ယခုလည္း ခ်မ္းသာအလံုးစံု ျပည့္စံု၍ ေနာင္လည္း ဤတရားအလွဴေၾကာင့္ အတိုင္းမ႐ွိ ေကာင္းမႈ ျဖစ္မည္”ဟု ေဟာေျပာၾကရမည္။
(သိရီဓမၼာေသာကမင္းတရားႀကီး၏ ကိုးတိုင္းကိုးဌာန ဗုဒၶဓမၼႏိုင္ငံေတာ္-ဦးေသာ္ဇင္)

Thus saith His Sacred and Gracious Majesty the King: ' There is no such almsgiving as is the almsgiving of the Law of Piety, friendship in piety, liberality in piety, kinship in piety.
Herein does it consist in proper treatment of slaves and servants, in hearkening to father and mother, in giving to friends, comrades, relations, ascetics, and
Brahmans, in abstaining from the sacrificial slaughter of living creatures.
This ought to be said by father, son, brother, master (omitted by G.), friend, or comrade, nay, even by a neighbor “This is excellent, this ought to be done."
Acting thus a man both gains this world and in the other world produces endless merit, by means of this almsgiving of piety.'
(Asoka, the Buddhist Emperor of India- V. A. Smith)


Thus saith His Sacred and Gracious Majesty the King: There is no such gift as the gift of Dharma, acquaintance in Dharma, or the distribution of Dharma, or kinship in Dharma. It is as follows: proper treatment of slaves and servants, obedience to mother and father, liberality to friends, companions, relations, Brahmana and Sramana ascetics, and abstention from slaughter of living creatures for sacrifice.
This is to be preached by father, son, brother, master, friend, comrade, or neighbor that this is commendable, this should be accepted as duty. Thus doing, one gains this world while infinite merit occurs in the world beyond by this dharma-dana.
(Asoka-R.K. Mookerji)


Thus, speaks the Beloved of the Gods, the kings Piyadassi: There is no gift comparable to the gift of Dhamma, the praise of Dhamma, the sharing of Dhamma, fellowship in Dhamma. And this is—good behavior towards slaves and servents, obedience to mother and father, generosity towards friends, acquaintances, and relatives and towards sramanas and brahmanas and abstention from killing living beings. Father, son, brother, master, friend, acquaintance, relative, and neighbor should say, ‘this is good, this we should do’. By doing so, there is gain in this world, and in the next there is infinite merit, through the gift of Dhamma.
(Asoka and the decline of the Mauryas- Romila Thapar)


Thus saith king Priyadarsi, the Beloved of the Gods: There is no gift as gift of Dhamma, acquaintance in Dharma (no such distribution) as the distribution of Dharma (or kinship) as kinship of Dharma. It includes “proper treatment of slaves and servants, hearkening to mother and father, obligation to friends, companions, relatives, Brahmanas and Sramanas and non-violence of animals.” This should be said by a father, a son, a brother, a master, a friend, an acquaintance (and) even by a neighbor “this is desirable and this should be done.” Doing thus one gains this world and attains endless merit in the next world due to this gift of Dharma.
(Inscriptions of Asoka- N. P. Rastogi)

အကၡရာေတြ က်န္ေသးတယ္ေနာ္…

Friday, April 18, 2008

အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား-၁၀

ေက်ာက္စာေတြ ၁၀-ခု ႐ွိသြားၿပီ။ ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနက ဆရာေတြကေတာ့ ဘယ္လိုေနလဲ မသိဘူး။ ဘီစီ ၃ရာစုက သေဘာတရားေတြကို ခံစားရတာ နည္းနည္း ေမာတယ္။ ဒီေက်ာက္စာေတြ ဖတ္ရတာ ဖုန္တေထာင္းေထာင္းနဲ႔ ေတာလမ္းမွာ လွည္းၾကမ္း ဒုန္းစိုင္းေမာင္းေနရတာနဲ႔ မတူဘူး။ F1 ၿပိဳင္ပြဲက twist-turnမ်ားတဲ့ trackမွာ Ferrariကို ultra-speedနဲ႔ ေမာင္းေနရသလိုပဲ။

ေဒ၀ါနံ ပိေယာ ပိယဒသိ ရာဇာ ယေသာ ၀ါ ကိတိ ၀ါ န မဟာထာ’ ဝဟံ မနတိ၊ အညၾတ ယံ ပိ ယေသာ ၀ါ ကိတိ ၀ါ ဣဆတိ, တဒတြာေယ အာယတိေက စ ေမ ဇေနာ ဓံမ-သုသူသံ သုသူသတု ေမ’တိ, ဓံမ၀တံ ၀ါ အႏုဝိဓိယတု ေမ’တိ, ဧတကာေယ ေဒ၀ါနံ ပိေယာ ပိယဒသိ ရာဇာ ယေသာ ၀ါ ကိတိ ၀ါ ဣဆတိ၊ ယံ သ ကႎစိ ပလာကမတိ ေဒ၀ါနံ ပိေယာ ပိယဒသိ ရာဇာ, တံ သဝံ ပါလႀတိကာယ ၀ါ, ကႎတိ သကေလ အပပလိသေ၀ ဟုေ၀ယာ’တိ၊ ဧသ တု ပလိသေ၀, ယံ အပုံနံ၊ ဒုကလံ စ ေခါ ဧတံ ခုဒေကန ၀ါ ဇေနန, ဥသေဋန ၀ါ အဉ ၾတ အေဂန ပလာကေမန၊ ဧ၀ံ စ ပလိစဇိတြာ ဧတံ စ ေခါ ခုဒေကန ၀ါ ဥသေဋန ၀ါ ဒုကလံ။


မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္၍႕ ပိယဒႆီဟု ၀ွ႔ဲခ်ီ-ခပ္ႏွိပ္ အ႐ွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္၏့ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံယူ-ရ႐ွိေသာ အေသာက မင္းၾတားျမတ္သည္ (အလွဴဒါန စသည္အတြက္ ရအပ္သည့္) အေႁခြအေ႐ြကိုျဖစ္ေစ, အေက်ာ္အေစာကိုျဖစ္ေစ, ျမင့္ျမတ္ထူးကဲေသာ အက်ိဳးႀကီးျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္စြဲးယူခ်က္ ႏွစ္လံုးထား႐ွိေတာ္ မမူ၊ ထိုဆိုခဲ့သည့္ အၿခံအရံ အေက်ာ္အေစာမ်ားကို လိုလားေတာင့္တျခင္းမွ ကင္းစင္ေ႐ွာင္႐ွားကာသာ, စင္စစ္လွ်င္ ဤပစၥကၡဘ၀၌ ေနာင္အခါ ငါ၏့ တိုင္းသားျပည္သူအေပါင္းသည္ တရားနည္းလမ္းက် လိုက္နာ က်င့္ေဆာင္ၾကေစေသာဟု၎, ငါမင္းတရား၏့ တရားႏွင့္ ညီေသာ အက်င့္ေကာင္းကို ေနာက္ထပ္ လိုက္နာျပဳလုပ္ၾကေစေသာ ဟု၎, ဤမွ် အက်ိဳးသြားကို ေတာင့္တေမွ်ာလင့္၍႕သာ မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္၍႕ ပိယဒႆီဟု ၀ွ႔ဲခ်ီ-ခပ္ႏွိပ္ အ႐ွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္၏့ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံယူ-ရ႐ွိေသာ အေသာက မင္းၾတားျမတ္သည္ အေႁခြအရံကို၎, အေက်ာ္အေစာကို၎ လိုလားေတာ္မူရေခ်၏။
စင္စစ္ေသာ္ကား မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္၍႕ ပိယဒႆီဟု ၀ွ႔ဲခ်ီ-ခပ္ႏွိပ္ အ႐ွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္၏့ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံယူ-ရ႐ွိေသာ အေသာက မင္းၾတားျမတ္သည္ (ဒါနေရး သီလေရးဆုိင္ရာ) အရပ္ရပ္ ျပဳလုပ္အားစိုက္သမွ် အားလံုးသည္ မည္သို႔ေသာ နည္းျဖင့္ ဤေလာက ျငစ္ေၾကးေဘးရန္ ဥပဒၵေ၀ါအားလံုး ကင္းစင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ရာသနည္းဟု ဤေလာက ၃ပါးကို လြန္ေျမာက္၍႕ ဘ၀ၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္ရန္သာ ျဖစ္ေပ၏။ စိစစ္ ဆိုျပျပန္ေသာ္, ဒါန သီလ စေသာ ေကာင္းမႈမွတပါး ဒုစ႐ိုက္-ဒုရာဇီ၀ အလုပ္မ်ားသည္ ဧကန္ အားျဖင့္ နိဗၺာန္၏့ အေႏွာင့္အ႐ွက္ သံသရာတြင္း နက္ေၾကာင္း ေဘးဥပဒ္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။ အမွန္ဆိုလွ်င္ ဤဒုစ႐ိုက္မွ ၾကည္ေ႐ွာင္ျခင္း, သုစ႐ိုက္ကို ပြားစီးေစျခင္းသည္ ေသးသိမ္ ယုတ္က်သူ႔အတြက္ ျဖစ္ေစ, ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူ႔အတြက္ျဖစ္ေစ ဤသို႔ စြန္႔စား ျပဳလုပ္ရန္ ထက္သန္ေသာ လံု႔လႏွင့္ ကင္း၍ ခဲးယဥ္းစြာ ျဖစ္ေခ်၏။ မွန္လွ၏။ ယင္းသို႔ ဒုစ႐ိုက္မွ ၾကည္ေ႐ွာင္၍႕ သုစ႐ိုက္ကို ျပဳက်င့္ျခင္းသည္ ယုတ္နိမ့္သူ ျဖစ္ေစ, ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူျဖစ္ေစ ခဲးလွသည္သာတည္း။
(အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ အေသာကေက်ာက္စာေတာ္-အ႐ွင္အာဒိစၥ၀ံသ)


ဖုန္းတန္ခိုး အေက်ာ္အေစာတို႔သည္ တမႏြန္ေလာက၌ အက်ိဳးႀကီးသည္ဟု နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ပိယဒသီမင္းႀကီး ထင္မွတ္ေတာ္ မမူ။
အလို႐ွိအပ္ေသာ ဖုန္းတန္ခိုး အေက်ာ္အေစာတို႔သည္ကား ယခုမ်က္ေမွာက္ႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္ ကာလတို႔၌ လူတို႔သည္ ၾကားနာအပ္ေသာ တရားကို ၾကားနာ၍ က်င့္ေဆာင္အပ္ေသာ တရားကို လိုက္နာက်င့္ေဆာင္ အံ့ေသာငွါသာလွ်င္ ျဖစ္၏ ဤအလို႔ငွါသာလွ်င္ နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ပိယဒသီမင္းႀကီးသည္ ဖုန္းတန္ခိုး အေက်ာ္အေစာကို အလို႐ွိ၏။
နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ပိယဒသီမင္းႀကီး အားထုတ္ေတာ္မူသ၍ သည္ကား တမႏြန္ေလာကအဖို႔္သာလွ်င္ကတည္း။ အဘယ္အလို႔ငွါနည္း။ ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔အား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ဆီးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ျဖစ္၏။ အကုသိုလ္တို႔သည္ပင္ ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္စီးျခင္းတု႔ိ႔ေပတည္း။ ဤသို႔ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ျခင္းငွါ ေဆာင္႐ြက္ရန္ကား ငယ္သူတို႔ အဖို႔ေသာ္၎ ျမင့္ျမတ္သူတို႔ အဖို႔ေသာ္၎ မလြယ္လွေပ။ အႂကြင့္မဲ့ စြန္႔လႊတ္၍ အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ျခင္းႏွင့္ ကင္း၍မျဖစ္။ ျမင့္ျမတ္သူတို႔ အဖို႔ပင္ ခဲယဥ္းေခ်၏တကား။
(အေသာကေက်ာက္စာမ်ား-ဦးဖိုးလတ္)


ေဒ၀ါနံပိယ ပိယဒသီမင္းသည္ အၿခံ, အရံ အေက်ာ္အေစာကို တစံုတရာ ႀကီးက်ယ္သည္ဟု မယူဆ။ ငါ၏ လူမ်ားသည္ ယခုႏွင့္ ေနာင္အခါ ၾကားနာသင့္ေသာတရားကို ၾကားနာရ၍ က်င့္ေဆာင္သင့္ေသာ တရားကို က်င့္ေဆာင္ရန္ အတြက္သာ ေဒ၀ါနံပိယ ပိယဒသီမင္းသည္ အၿခံအရံ, အေက်ာ္အေစာကို အလို႐ွိျခင္းျဖစ္၏။
ထိုမွတပါး ေဒ၀ါနံပိယ ပိယဒသီမင္း၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ဟူသမွ်သည္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအတြက္သာ ျဖစ္၏။ အသို႔နည္း။ လူအားလံုး အျပစ္ကင္းရန္ပင္တည္း။ အျပစ္ဟူသည္မွာ မေကာင္းမႈျဖစ္၏။ အလံံုးစံုကို အကုန္ စြန္႔လႊတ္ေသာ္လည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ မ႐ွိပါလွ်င္ လူငယ္ျဖစ္ေစ လူႀကီးျဖစ္ေစ အျပစ္ကင္းရန္ ခဲယဥ္း၏။ လူႀကီးလူေကာင္းတို႔ပင္ အျပစ္လြတ္ရန္ ခဲယဥ္း၏။
(သိရီဓမၼာေသာကမင္းတရားႀကီး၏ ကိုးတိုင္းကိုးဌာန ဗုဒၶဓမၼႏိုင္ငံေတာ္-ဦးေသာ္ဇင္)

'His Sacred and Gracious Majesty the King does not believe that glory or renown brings much profit unless in both the present and the future my people obediently hearken to the Law of Piety and conform to its precepts. For that purpose only does His Sacred and Gracious Majesty the King desire glory or renown.
Whatsoever exertions His Sacred and Gracious Majesty the King makes, all are for the sake of the life hereafter, so that every one may be freed from peril, and that peril is vice.
Difficult, verily, it is to attain such freedom, whether by people of low or of high degree, save by the utmost exertion, giving up all other aims. That, however, for him of high degree is difficult.'
(Asoka, the Buddhist Emperor of India- V. A. Smith)


His Sacred and Gracious Majesty the King does not regard glory or fame as bringing much gain except that whatever glory or fame he desires, it would be only for this that the people might in the present time and in the future should practice obedience to Dharma and conform to the observances of Dharma. For this purpose does His Sacred and Gracious Majesty the King wish for glory or fame.
And what little he exerts himself, that is all for the hereafter, and in order that all may be free from confinement (or bondage). And this is bondage, viz., sin. This is, indeed, difficult of achievement by the lowly or high in rank except by strenuous preliminary effort, renouncing all. But among these (two), it is the more difficult of achievement by the person of superior rank.
(Asoka-R.K. Mookerji)


The Beloved of the Gods, the king Piyadassi, sets no great store by fame or glory, except in, that he desires fame and glory both now and in the future, in order that his people may obey Dhamma with obedience and follow the way of Dhamma. To this extent the Beloved of the Gods desires fame and glory. Whatever effort the Beloved of the Gods, the king Piyadassi makes, it is all done with a view to the after-life, that all men may escape from evil inclinations, for there can be no merit in evil inclinations. But this is difficult for men, whether humble or highly placed, without extreme effort and without renouncing everything else, and it is particularly difficult for the highly placed.
(Asoka and the decline of the Mauryas- Romila Thapar)


King Priyadarsi, the Beloved of the Gods, does not consider even glory or fame leading to any great gain except when he desire for glory, it is only for the purpose that people might in the present and in the future should render obedience to Dharma and conform to the observances of Dharma. It is for this that, king Priyadarsi, the Beloved of the Gods, desires glory or fame. Whatever efforts king Priyadarsi, the Beloved of the Gods, makes, is for the welfare of life in the other world. Why is it? that all may be free from moral degradation. Moral degradation is, of course, that which is demerit. This is, however, difficult of attainment whether by the lower or higher class of officers except through intense exertion and renouncement of other desires. But out of these two, it is comparatively difficult of performance by an officer of higher rank.
(Inscriptions of Asoka- N. P. Rastogi)

အကၡရာေတြ က်န္ေသးတယ္ေနာ္…

Thursday, April 17, 2008

ႏွစ္သစ္ကူးပရိတ္ (သို႔) ေမတၱသုတ္remix

ၾကားၾကားတိုင္း သတိရပါ
႐ြတ္ဖတ္တိုင္း အမွတ္ရပါ
ေမတၱသုတ္ေတာ္ဟာ
ငါတို႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး သေကၤတ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။

ကရဏီယမတၳကုသေလန၊ ယႏၲသႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။
သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊ သု၀ေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။
သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုက၀ုတၱိ။
သႏၲိိႃႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊ အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြနႏုဂိေဒၶါ။

ဓါးဓါးခ်င္း
ဒုတ္ဒုတ္ခ်င္း
ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးခုတ္ေနမွ မဟုတ္ဘူး
နာက်င္စရာမ်ား ႐ွိတုိင္း
ခံျပင္းစရာမ်ား ႐ွိတိုင္း
ရက္စက္မႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ရတိုင္း
တစ္ဂါထာ တစ္၀ါက်ပဲ မင္း႐ြတ္ဆိုလိုက္စမ္းပါ
ေသြးသားထဲ စီးဆင္းသြားတဲ့ ခ်ိဳၿမိန္မႈနဲ႔
ေမတၱသုတ္ေတာ္ဟာ
ငါတို႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး နိမိတ္ပံု ျဖစ္တယ္။


န စ ခုဒၵမာစေရ ကိၪၥိိ၊ ေယန ၀ိညဴ ပေရ ဥပ၀ေဒယ်ဳံ။
သုခိေနာ၀ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။

ေၾကကြဲတတ္ရင္
အနီေရာင္ စြန္းထင္းခဲ့တဲ့ ေဗာဓိေညာင္ေတြအတြက္
ေျမခခဲ့ရတဲ့ ဦးေခါင္းေတာ္ေတြအတြက္
ေၾကကြဲလို္္က္အံုး
တစ္လွမ္းခ်င္းလွမ္းတဲ့ ေျခလွမ္းေတြအတြက္
တစ္ပိုဒ္ခ်င္း သရဇၥ်ယ္တဲ့ သံစဥ္ေတြအတြက္
၀မ္းနည္းလိုက္အံုး။

ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊ တသာ ၀ါ ထာ၀ရာ ၀န၀ေသသာ။
ဒီဃာ ၀ါ ေယ၀ မဟႏၲာ ၊ မဇၩိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။

လူမဆန္တဲ့ ရက္စက္မႈေတြၾကားမွာ
“ကရဏီယ”ကို ႐ြတ္ဖတ္ရင္း
“န ပေရာပရံ”ကို သရဇၥ်ယ္ရင္း
ေသြးပြက္ပြက္အန္ခဲ့ရၿပီ။

ဒိ႒ာ ၀ါ ေယ၀ အဒိ႒ာ ၊ ေယ ၀ ဒူေရ ၀သႏၲိ အ၀ိဒူေရ။
ဘူတာ ၀ သမၻေ၀သီ ၀ ၊ သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။

သုတ္ေတာ္ရဲ႕ ပါဒတိုင္း ပါဒတိုင္းမွာ
ေသြးစြန္းေနတဲ့ က်ည္ဆန္ေတြ ႐ွိတယ္
သုတ္ေတာ္ရဲ႕ အကၡရာတစ္လံုခ်င္းမွာ
မိစၦာေတြရဲ႕ စစ္ဖိနပ္ဒဏ္ရာေတြ ႐ွိတယ္
နာနာက်င္က်င္ ခံစားလိုက္အံုး
ေမတၱသုတ္ေတာ္ဟာ
ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ေသြးစက္ေတြ ျဖစ္တယ္။

န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကိၪၥိိ။
ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသညာ၊ နာညမညႆ ဒုကၡမိေစၦယ်။

ေတာကိုပဲေရာက္ေရာက္
ၿမိဳ႕မွာပဲေနေန
ဘယ္ေနရာ ဘယ္ကာလမွ ႐ြတ္ဖို႔ မေမ့နဲ႔
ေမတၱသုတ္ေတာ္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ သေကၤတ
ေသြးစြန္းေဗာဓိေညာင္ေတြရဲ႕
စြန္႔လႊတ္္မႈနိမိတ္ပံု
ေၾကေၾကကြဲကြဲ
ငါတို႔ဆက္ၿပီး သရဇၥ်ယ္ၾကအံုးစို႔။


မာတာ ယထာ နိယံ ပုတၱမာယုသာ ဧကပုတၱမႏုရေကၡ။
ဧ၀မၸိ သဗၺဘူေတသု၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။

ေသနတ္ေတြ တဒိုင္းဒိုင္း ပစ္ႏိုင္မွ
ဓားလွံေတြ တျမျမ ေသြးႏိုင္မွ
ေတာ္လွန္ေရး မဟုတ္ဘူး
ေခတ္သစ္ေတာ္လွန္ေရးဟာ
ညင္ညင္သာသာနဲ႔ ရဲရဲ၀ံ့ ခ်ီတက္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္
ေၾကေၾကကြဲကြဲ ခံစားရတိုင္း
အစ အလယ္ အဆံုး ဘယ္ေနရာပဲ ႐ြတ္႐ြတ္
ေမတၱသုတ္ဟာ
ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳ လက္နက္ပဲ။

ေမတၱၪၥ သဗၺေလာကသၼိ၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ။
ဥဒၶံ အေဓါ စ တိရိယၪၥ၊ အသမၺာဓံ အေ၀ရမသပတၱံ။

က်ီးတစ္အုပ္ လန္႔ျဖန္႔သြားပံုလို
ငလ်င္တစ္ခု ျဖတ္လႈပ္သြားသလို
ေျခလွမ္းေလး တစ္လွမ္းပဲလွမ္း
ဂါထာေလးတစ္ပုဒ္ပဲ႐ြတ္
လူ႔မိစၦာေတြ လန္႔ျဖန္႔သြားေစရမယ္္။

တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ၀၊ သယာေနာ ယာ၀တာႆ ၀ိတမိေဒၶါ။
ဧတံ သတိ ံ အဓိေ႒ယ်၊ ျဗဟၼေမတံ ၀ိဟာရမိဓမာဟု။

ဧရာ၀တီဟာ ငါတို႔ျပည္ရဲ႕ နိမိတ္ပံု
ကမၻာမေၾကဟာ ငါတို႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားသီခ်င္း
ေမတၱသုတ္ဟာ ငါတို႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးလက္နက္
ဘယ္လို ရက္စက္မႈနဲ႔မွ တားဆီးလို႔ မရဘူး
ကဲ…နာနာက်င္က်င္ ပရိတ္႐ြတ္ၾကအံုးစို႔။

ဒိ႒ိၪၥ အႏုပဂၢမၼ၊ သီလ၀ါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။
ကာေမသု ၀ိနယ ေဂဓံ၊ န ဟိ ဇာတုဂၢ ဗၻေသယ် ပုန ေရတီတိ။

ငါတို႔ရဲ႕ ေသြးေၾကာအဆက္ဆက္
ငါတို႔ရဲ႕ သမိုင္းအဆက္ဆက္
ေမတၱာတရားဟာ
ဘယ္ေတာ့မွ ေဟာင္းႏြမ္းမသြားဘူး။

ေမတၱသုတ္ေတာ္ကို ခုဒၵကနိကာယ္, ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္မွ ကူးယူသည္။
“ေခတ္သစ္ေတာ္လွန္ေရးသေကၤတ”ကို ေမတၱာcampaignမွ ကူးယူသည္။

အကၡရာေတြ က်န္ေသးတယ္ေနာ္…

Wednesday, April 16, 2008

အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား-၉ (အပိုင္း၂)

“ဟာ…မဂၤလာ မ႐ွိလိုက္တာ”

ဒီလို ဒီလို မေတြ႕မႀကံဳ မခံစားရေစဖို႔….ေဒ၀ါနံပိယ ပိယဒသီမင္းသည္ ဤသို႔ မိန္႔ၾကား၏။ ဤေလာက၌ လူတို႔သည္ မဂၤလာႀကီးငယ္ ျပဳလုပ္ေနၾက၏။ အနာေရာဂါ ျဖစ္ေသာအခါ ထိမ္းျမားေသာအခါ သားသမီးရေသာအခါ ခရီးထြက္ေသာအခါႏွင့္ အျခားအခါတို႔၌ မဂၤလာႀကီးငယ္ ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိၾက၏။ ထိုမွတပါး သားသမီးရေသာ မိန္းမမ်ားသည္ အထူးထူးအေထြေထြ အက်ိဳးမ႐ွိ သိမ္ဖ်င္းေသာ မဂၤလာမ်ားကို ျပဳလုပ္တတ္ၾက၏။ စင္စစ္ ထိုမဂၤလာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း အက်ိဳး ေက်းဇူးမ႐ွိ။
တရားမဂၤလာသာ အက်ိဳးႀကီး၏။ ယင္းတို႔မွာ ေက်းကၽြန္-သူခစားတို႔အား ေကာင္းစြာ ၾကည့္႐ႈျခင္း, ဆရာသမားတို႔အား ေကာင္းစြာ ဆည္းကပ္ျခင္း, သတၱ၀ါတို႔အား ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း, ရဟန္းပုဏၰားတို႔အား ေကာင္းစြာပူေဇာ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္၏။ ဤနည္းတူစြာ အျခားအလားတူ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔သည္လည္း တရားမဂၤလာမည္၏။ “ဤတရားမဂၤလာသည္ ေကာင္းျမတ္၏။ အလို႐ွိေသာ အက်ိဳးကို ၿပီးေျမာက္ေစ၏”ဟု အဖ,သား, ညီအကို, အ႐ွင္, သခင္, အေဆြ, ခင္ပြန္း, အိမ္နီးခ်င္းတို႔သည္ ေဟာေျပာၾကရမည္။
ထို႔ျပင္ အလွဴဒါနဟူသည္ ေကာင္းျမတ္၏။ ဤေလာက၌ တရားအလွဴ, တရားခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကဲသို႔ေသာ လွဴဒါန္းခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းမ်ိဳးမ႐ွိ”ဟု အေဆြ, ခင္ပြန္း, အသိ, အကၽြမ္း, ေဆြမ်ိဳး, ဥာတကာ, အေပါင္းအသင္းတို႔သည္ မျပတ္မလပ္ ေဟာေျပာၾကရမည္။ “ဤတရားမဂၤလာ, တရားအလွဴ, တရားခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳသျဖင့္ နတ္႐ြာေရာက္ႏိုင္၏။ ယင္းသို႔ နတ္႐ြာေရာက္ေၾကာင္း အထူးခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းမ်ိဳး တစံုတရာမ႐ွိ” ဟုု ေဟာေျပာၾကရမည္။
(သိရီဓမၼာေသာကမင္းတရားႀကီး၏ ကိုးတိုင္းကိုးဌာန ဗုဒၶဓမၼႏိုင္ငံေတာ္-ဦးေသာ္ဇင္)


Thus saith His Sacred and Gracious Majesty the King: People perform various ceremonies. In troubles, marriages of sons and daughters, birth of children, departures from home on these and other (occasions) people perform many different ceremonies. But in such (cases) mothers and wives perform numerous and diverse, petty and worthless ceremonies.
Now ceremonies should certainly be performed. But these bear little fruit. That, however, is productive of great fruit which is connected with Dharma. Herein are these: Proper treatment of slaves and employees, reverence to teachers, restraint of violence towards living creatures and liberality to Brahman and Sramana ascetics. These and such others are called Dharma-mamgalas.
Therefore should it be said by a father, or a son, or a brother, or a master, or a friend, a companion, and even a neighbour: “This is commendable; this is the ceremony to be performed until the purpose thereof is fulfilled; this shall I perform." For those ceremonies that are other than these they are all of doubtful effect. It may achieve that purpose or may not. And it is only for this world. But this ceremonial of Dharma is not of time. Even if one does not achieve that object in this world, in the world beyond is produced endless merit. But if one achieves that purpose in this world, the gain of both results from it that object in this world, and endless merit is produced in the other world by this Dharma-mangala.
(Asoka-R.K. Mookerji)


Thus speaks the Beloved of the Gods, the king Piyadassi: People practice various ceremonies. In illness, at the marriage of sons and daughters, at the birth of children, when going on a journey—on these and on other similar occasions people perform many ceremonies. Women especially perform a variety of ceremonies, which are trivial and useless. If such ceremonies must be performed they have but small results. But the one ceremony which has great value is that of Dhamma. This ceremony includes, regard for slaves and servants, respect for teachers, restrained behavior towards living beings, and donations to sramanas and brahmans---these and similar practices are called the ceremony of Dhamma. So father, son, brother, master, friends, acquaintance, and neighbor should think, “This is virtuous, this is the ceremony I should practice, until my object is achieved.
Or else they should say to themselves: Other ceremonies are doubtful in their effectiveness. They may achieve their objects or they may not, and they are only effective in temporal matters. But the ceremony of Dhamma is effective for all the time, for even if its object is not attained in this life, endless merit is produced for the life to come. But if the object is attained in this life, there is a gain in both respects. For in this life the object is attained, and in the next life, endless merit is produced through that ceremony of Dhamma.
More over, they say: “Giving is good.” But there is no gift on favor comparable to the gift of Dhamma or the favor of Dhamma. So it is essential that a friend, companion, relative, or colleague should advice on all occasions, saying, “This should be done. Through this one can gain heaven”—and what can be more important than to gain heaven?
(Asoka and the decline of the Mauryas- Romila Thapar)King Piyadarsi, the Beloved of the Gods, said: People observed many rites in sickness, at marriages, on the birth of children and before resuming journey. On these and other similar occasions people observe many rites. On these occasions, women observe many ordinary and useless rites of various nature. Rites should be performed. But rites of this nature are productive of very meager result. That rites, however, is of considerable value which is Dharma-mangala. This includes proper treatment of servants and employees, respect to teachers, non-violence towards living beings and liberality towards Brahmanas and Sramanas. These and other of this type are called Dharma-mingalas. Therefore, it should be said by a father, a son, a brother, a master, a friend or a companion, and even by a neighbors “this is good, this rite should be performed till the aim is achieved, this shall I perform.”
And it has been said, “Gift is good.” But there is no obligation compared to that of Dharma. Therefore, a friend, a well wisher, a relative or a companion out to convince (one another) on these occasions, saying: “it is a duty, it is good, it is possible to gain heaven with it.” And what is more important of attainment through this than the attainment of heaven?
For those ceremonies other than these are all of dubious effect. It may attain success or it may not attain. And it (Dharma-mangala) is not intended for if one does not attain the intended object in the material world, it produces endless merit in the other world. But if the intended object is achieved in this world, the results of both are gained, that object in this world and endless merit in the other world through this Dharma-mangala.
(Inscriptions of Asoka- N. P. Rastogi)


အကၡရာေတြ က်န္ေသးတယ္ေနာ္…

အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား-၉ (အပိုင္း၁)

အတာကူးတဲ့ တန္ခူးလ အခါသမယမွာ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေအးျမၾကည္သာစြာျဖင့္ ၾကည္ႏူးဆြတ္ပ်ံ႕ဖြယ္ရာ ေရသဘင္ ဆင္ယဥ္ႏႊဲၿပီး မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း….မဂၤလာ႐ွိၾကေစဖို႔…။ ရာစုေဟာင္းမ်ားက မဂၤလာ ႏွစ္မ်ိဳး….

ဥစာ၀စမဂၤလာ…အေပါစားမဂၤလာ
ဓမၼမဂၤလာ…တရားမဂၤလာ

မဂၤလာေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစဗ်ာ…။


ေဒ၀ါနံ ပိေယာ ပိယဒသိ ရာဇာ ဧ၀ံ အာဟ, အထိ ဇေနာ ဥစာ’ဝစံ မံဂလံ ကေရာတိ, အာဗာေဓသု ၀ါ အာ၀ါဟ-၀ိ၀ါေဟသု ၀ါ ပေဇာပဒါေယ ၀ါ ပ၀ါသမွိ ၀ါ, ဧတာေယ စ အံနာေယ စ ဧဒိသာေယ ဇေနာ ဥစာ’၀စံ မံဂလံ ကေရာတိ၊ အၾတ တု အ၀ကဇနိေယာ ဗဟူကံ စ ဗဟု၀ိဓံ စ ခုဒကံ စ နိလထိယံ စ မံဂလံ ကေလာတိ၊ ေသ ကဋ၀ိေယ ေစ၀ ေခါ မံဂေလ အပ-ဖလေက စ ေခါ၊ အယံ တု ေခါ မဟာဖေလ မံဂေလ, ေယ ဓံမမံဂေလ၊ အၾတ အယံ ဒါသ ဘဋကမွိ သမ်ာပဋိ ပတိ, ဂု႐ူနံ အပစိတိ, ပါေဏသု သံယေမာ, သမဏျဗဟၼဏာနံ ဒါနံ, ဧေသ စ အံေန စ ဧတာရိေသ ဓံမမံဂေလ နာမ။
ေသ ၀တ၀ိေယ ပိတုနာပိ, ပုေတနပိ, ဘာတိနာပိ, သု၀ါမိေကနပိ, မိတသံထုေတန, အာ၀ ပဋိ၀ိသိေယနပိ၊ အယံ သာဓု, ဣဒံ ကဋ၀ိေယ မံဂေလ အာ၀တသ အထသ နိဖတိယာ, ‘ဣမံ ကထ‘မိထိ၊ ေယ ဟိ ေက၀ေလ မံဂေလ သံသယိေက ေသ သိယာ ၀ တံ အဌ နိ၀ေဋယ, သိယာ ပုန ေနာ ဣဟ ေလာကိေက စ ၀…ေသ၊ အယံ ပုန ဓံမမံဂေလ အကာလိေက၊ ဟံ ေစ ၀ိ တံ အထံ န နိ၀ေဋတိ ဟိဒ အထံ, ပရတ အနံတံ ပုနံ ပသ၀တိ၊ ဟံ ေစ ပုန တံ အထံ နိ၀ေဋတိ, ဟိဒ တေတာ ဥဘေယ လေဓ ေဟာတိ၊ ဣဟ စ ေစ အေဌ ပရတ စ အနံတံ ပံုဥံ ပသ၀တိ ေတန ဓံမမံဂေလေန။

မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္၍႕ ပိယဒႆီဟု ၀ွ႔ဲခ်ီ-ခပ္ႏွိပ္ အ႐ွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္၏့ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံယူ-ရ႐ွိေသာ အေသာက မင္းၾတားျမတ္ႀကီး ဤသို႔ မိန္႔ႁမြက္ေတာ္မူၿပီ-- ဤေလာက၌ အျမတ္ အယုတ္ မဂၤလာစြဲးယူသူ အစားစား ႐ွိၾက၏။ ထိုသူမ်ားသည္ အနာေရာဂါ ကပ္ၿငိရာ, လက္ထပ္ထိမ္းျမားရာ, သားသမီးေမြးဖြားရာ, အရပ္တပါးသို႔ ခရီးယာယီ သြားလာရာ, ဤသို႔ေသာ အရာအခါကာလမ်ားႏွင့္ ဤႏွင့္အလားတူ အျခားေသာ အရာအခါကာလမ်ား၌ အျမတ္အယုတ္အားျဖင့္ အစားစားေသာ မဂၤလာတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ၾက၏။ အထူးတလည္ မွတ္ဖြယ္ကား ဤမဂၤလာအစားစားကို ျပဳလုပ္ၾကရာ၌ ေအာက္တန္းစား က်ေရာက္သည့္ (မိန္းမမ်ား, သားသယ္မေအမ်ား, မိုက္မဲးေသာ) သူမ်ားသည္ အထူးထူးအျပားျပား မ်ားစြာေသာ ေသးသိမ္၍႕ အက်ိဳးမထူးလွေသာ မဂၤလာမ်ားကို ျပဳလုပ္တတ္ၾကေလသည္။
ထိုသို႔ေသာ မဂၤလာတို႔ကား ျပဳလုပ္ထုိုက္သည္ပင္ ျဖစ္ေစ, အက်ိဳးသြား နည္းပါေသာ မဂၤလာတို႔သာ ျဖစ္ကုန္၏။ စင္စစ္အားျဖင့္ တရားေတာ္ဆို္င္ရာ သံုးဆယ့္႐ွစ္ျဖာ မဂၤလာတို႔သည္သာ အက်ိဳးစီးပြား ႀကီးမားထြန္းကားေသာ မဂၤလာတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္သည္။ ဤမဂၤလာမႈ ျပဳလုပ္ေရး အရပ္ရပ္စကား၌ ဤတရားေတာ္ဆိုင္ရာ မဂၤလာကား ေက်းကၽြန္အေစအပါးတို႔အေပၚ၌ ေကာင္းမြန္ေျဖာင့္မွန္စြာ က်င့္ေဆာင္ျခင္း, ဆရာမိဘ ႀကီးရင့္သူတို႔အား က်ိဳးႏြံ႐ိုးေသျခင္း, သတၱ၀ါတို႔ကို သတ္ျဖတ္ ၫႇင္းပန္းေရးမွ ေစာင့္စည္းျခင္း, ရဟန္းပုဏၰား သူေတာ္သူျမတ္တို႔အား လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္း, ဤဆိုခဲ့ၿပီးတို႔သည္၎, ဤမွတပါး ဤႏွင့္ အလားတူ အျခားျပဳလုပ္ဖြယ္ တရားနာျခင္း, တရားေဆြးေႏြးျခင္း စသည္တို႔သည္၎ မဂၤလာ မည္ကုန္၏။
ထိုသို႔ေသာ မဂၤလာတို႔ကို အမိအဘ၌၎, သားသမီး၌၎, ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ၌၎, အသွ်င္သခင္ႏွင့္ ေက်းကၽြန္တို႔၌၎, အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္သူတို၌၎, အိမ္နီးပါးခ်င္းအထိ၎, အခ်င္းခ်င္း ျပဳက်င့္ၾကသင့္ေလသည္။ ဤၫႊန္ျပခဲ့သည့္ မဂၤလာမ်ားကား ပစၥဳပ္ တမလြန္က်ိဳး, ကိုယ့္သူ႔က်ိဳးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေလသျဖင့္ ဤသို႔ေသာ တရားေတာ္ဆိုင္ရာ မဂၤလာမ်ားကို မည္သည့္မဂၤလာမွ မည္သည့္အက်ိဳးထြက္ေပၚသည္ဟု ထိုထို မဂၤလာ၏့ ကိစၥၿပီးစီးသည္တိုင္ေအာင္ ျပဳက်င့္လိုက္နာသင့္ၾက၏။ အထူးတလည္မွတ္ဖြယ္ကား, ေလာကတြင္ မဂၤလာဟု သမုတ္ၾကသမွ် အႂကြင္းမဲ့႐ွိသမွ် မဂၤလာမ်ိဳးတို႔မွာ ယံုမွားဖြယ္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ၎တို႔သည္ ထိုၫႊန္ၾကား ရည္ေဆာင္ခ်က္ အက်ိဳး မၿပီးစီးပဲးေသာ္ ျဖစ္ရာ၏။ စင္စစ္ကား ၎တို႔သည္ (ၿပီးစီးသည္ျဖစ္ေစ, မၿပီးစီးသည္ျဖစ္ေစ) ဤပစၥကၡ ေလာကီက်ိဳးအတြက္မွ် ျဖစ္ၾကကုန္၏။
ထို႔ျပင္ ဤတရားေတာ္ဆိုင္ရာ သံုးဆယ့္႐ွစ္ျဖာ မဂၤလာတို႔ကား အခါကာလမလင့္ အခြင့္သင့္တိုင္း ေကာင္းက်ိဳးစီးပြားကို ျဖစ္ေစကုန္ေလသည္။ အကယ္၍ ထိုတရားေတာ္ဆိုင္ရာ မဂၤလာသည္ ဤပစၥကၡဘ၀၌ ခံစားရႏိုင္ေအာင္ အက်ိဳးမၿပီး ႐ွိျပန္ေစကာ, တမလြန္ေလာက ထိုထိုဘ၀၌ အနႏၲေကာင္းက်ိဳးကို တိုးပြားႀကီးက်ယ္ေစေလသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပဲး အကယ္စင္စစ္ ပစၥကၡက်ိဳးကို ၿပီးစီးေစျပန္မူကား, ထိုမဂၤလာမွ ပစၥကၡတမလြန္ ၂တန္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးကို ရသည္ျဖစ္၍႕ ထိုတရားေတာ္လာ သံုးဆယ့္႐ွစ္ျဖာ မဂၤလာအတြက္ ဤဘ၀မွာလည္း ေကာင္းျမတ္၍, ေနာင္ဘဝမွာလည္း အနႏၲေကာင္းက်ိဳး တိုးပြားေလသတည္း။
(အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ အေသာကေက်ာက္စာေတာ္-အ႐ွင္အာဒိစၥ၀ံသ)

Thus saith His Sacred and Gracious Majesty the King: ' People perform various ceremonies. In sickness, at the weddings of sons, the weddings of daughters, the birth of children, departure on journeys on those and other similar occasions people perform many ceremonies. Nay, the womankind perform many, manifold, trivial, and worthless ceremonies. Ceremonies, however, have to be performed, although that kind bears little fruit. This sort, on the other hand, to wit, the ceremonial of piety, bears great fruit. In it are included proper treatment of slaves and "servants, honour to teachers, gentleness towards living creatures, and liberality towards ascetics and Brahmans. These things and others of the same kind are called the Ceremonial of Piety.
Therefore ought a father, son, brother, master, friend, or comrade, or even a neighbour to say: “This is excellent, this is the ceremonial to be performed until the attainment of the desired end."
This I will perform, for the ceremonial of this world is of doubtful efficacy; perchance it may accomplish the desired end, perchance it may not, and it remains a thing of this world. This Ceremonial of Piety, on the contrary, is not temporal; because, even if it fails to attain the desired end in this world, it certainly produces endless merit in the world beyond. If it happens to attain the desired end here, then both gains are assured, namely, in this world the desired end, and in the world beyond endless merit is produced by that Ceremonial of Piety.'
(Asoka, the Buddhist Emperor of India- V. A. Smith)


နတ္တို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ပိယဒသီမင္းႀကီး မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ--
လူတို႔သည္ မဂၤလာႀကီးငယ္တို႔ကို ျပဳေလ့႐ွိၾကကုန္၏။ ဖ်ားနားေသာအခါ၊ သားသမီးမ်ားကို ထိမ္းျမားေသာအခါ၊ သားသမီး ဖြားျမင္ေသာအခါ၊ ခရီးထြက္ခါနီးအခါ၊ ဤအခါတို႔ႏွင့္၊ အျခား အလားတူ အခါတို႔၌၊ လူတို႔သည္ မ်ားစြာေသာ မဂၤလာတို႔ကို ျပဳေလ့႐ွိၾကကုန္၏၊ ထုိမွတပါး သားသမီး႐ွိေသာ မိန္းမတို႔သည္လည္း အထူးထူးအျပားျပား ေျမာက္ျမားလွ၍ ေသးႏုပ္အက်ိဳးမဲ့ေသာ မဂၤလာတို႔ကို ျပဳေလ့႐ွိၾကကုန္ေသး၏။
ဤမဂၤလာမ်ားကို စင္စစ္ ျပဳအပ္ပါေပ၏။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔သည္ အက်ိဳးမမ်ားလွေခ်။ တရားမဂၤလာသည္သာလွ်င္ အကယ္ အက်ိဳးမ်ားေခ်၏။ တရားမဂၤလာဆုိသည္မွာ ေက်းကၽြန္အေစခံတို႔အား ေကာင္းစြာ ျပဳစုသိမ္းျမန္းျခင္း၊ ဆရာအ႐ွင္တို႔အား ႐ိုေသျမတ္ႏိုးျခင္း၊ သတၱ၀ါတို႔အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း၊ ရဟန္းပုဏၰားတို႔အား ေပးလွဴျခင္းတို႔ေပတည္း။ ဤဆိုခဲ့ၿပီးသည္တို႔ႏွင့္ အျခားအလားတူ (ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ျခင္း)တို႔သည္ တရားမဂၤလာမည္ကုန္၏။ ထိုမဂၤလာအေၾကာင္းကို အဖသည္၎၊ သားသည္၎၊ ညီအစ္ကိုတို႔သည္၎၊ အသွ်င္သည္၎၊ မိတ္ေဆြအသိအကၽြမ္းသည္၎၊ အိမ္နီးခ်င္းသည္၎၊ ဤသို႔ ေျပာေဟာသင့္၏။
ဤတရားမဂၤလာသည္ ေကာင္း၏။ ဤတရားမဂၤလာကို လိုအပ္ေသာ အက်ိဳးၿပီးေျမာက္စိမ့္ေသာငွာ ေဆာင္႐ြက္အပ္၏။
မည္သည့္အက်ိဳးကို အဘယ္သို႔ ၿပီးေျမာက္ေစပါသနည္းဆိုေသာ္၊ ယခု ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိေသာ (ေလာကီ) မဂၤလာတို႔သည္ လိုရာအက်ိဳးကို ၿပီးေျမာက္ေစမည္၊ မၿပီးေျမာက္ေစမည္ကို သံသယျဖစ္ဖြယ္႐ွိ၏။ အက်ိဳးၿပီးေျမာက္ေစကာမူ ဤေလာက အဖို႔သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ ဤတရားမဂၤလာသည္ကား အခါမေ႐ြး အက်ိဳးေပး၏။ ဤေလာက၌ အက်ိဳးမေပးေစကာမူ တမႏြန္ေလာကက၌ အတိုင္းမသိေသာ ကုသိုလ္အက်ိဳးကို ေပး၏။ ဤေလာက၌လည္း အက်ိဳးၿပီးေျမာက္ေသာ္ ဤေလာက၏ အက်ိဳး တမႏြန္ေလာက၏ အတိုင္းမသိေသာ ကုသို္လ္အက်ိဳးဟုဆိုအပ္ေသာ အက်ိဳးႏွစ္ပါးစလံုးကိုပင္ ဤတရားမဂၤလာျဖင့္ ရ႐ွိခံစားရေခ်၏။
(အေသာကေက်ာက္စာမ်ား-ဦးဖိုးလတ္)

အကၡရာေတြ က်န္ေသးတယ္ေနာ္…

Tuesday, April 15, 2008

အေသာကရဲ႕ အကၡရာမ်ား-၈

ေပ်ာ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ျမဴးခဲ့ဖူူးပါသည္။ စိုခဲ့ဖူးပါသည္။ ႐ႊဲခဲ့ဖူးပါသည္။ ပိေတာက္ရနံ႔မ်ားနဲ႔ ယစ္မူးခဲ့ဖူးပါသည္။ တခ်ိန္တခါဆီက သႀကၤန္မ်ား…။ၿငိမ္းခဲ့ဖူးပါသည္။ ေအးခဲ့ဖူးပါသည္။ ၾကည္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ႐ႊင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ေညာင္ညိဳပင္ရိပ္မွာ ေခၽြးသိပ္ခဲ့ဖူးပါသည္။ တရံတခါဆီက သႀကၤန္မ်ား…။အေပ်ာ္လမ္း…
အၿငိမ္းလမ္း…
ေလွ်ာက္…လွမ္း…မဆံုးႏိုင္ေသာ သႀကၤန္ခရီး တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္…။

ဒီေက်ာက္စာမွာလဲ ခရီး ႏွစ္မ်ိဳး..
၀ိဟာရယာတ..ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ျခင္း၊
ဓမၼယာတ…တရားခရီးထြက္ျခင္း၊
ျမန္ျမန္သြားရင္ ျမန္ျမန္ေရာက္မွာပါပဲ…။


အတိကံတံ အံတလံ ရာဇာေနာ ၀ိဟာရ-ယာတံ နာမ နိခမိသု၊ ဣဟ မိဂ၀ိယာ အံနာနိ စ ဧဒိသာနိ အဘိရမာနိ အဟံသု၊ ေသ ေဒ၀ါနံ ပိေယာ ပိယ-ဒသိရာဇာ ဒသ၀သာ’ဘိသိေတာ သံေတာ နိခမိ သံေဗာဓႎ၊ ေတ ‘ေနသာ ဓံမ ယာတာ အၾတ (အယံ) ေဟာတိ၊ သမဏျဗာဟၼဏာနံ ဒသေန စ ဒါေန စ ေထရာနံ ဒသေန စ ဟိရံဏ-ပဋိဝိဓာေန စ ဇန-ပဒသဇနသ ဒသေနစ ဓံမ’ႏုသဌိ စ ဓံမ ပရိပုဆာ စ တေတာ’ ပယာ ဧသာ ဘူယ ရတိ (အဘိရာေမာ) ေဟာတိ၊ ေဒ၀ါနံ ပိယသ ပိယဒသိေနာ ရေဥာ ဘာေဂ အံေဉ ။

႐ွည္လ်ားစြာေသာ ကာလပတ္လံုး ဘုရင္မင္းျမတ္တို႔သည္ ေက်ာင္းကန္ ဘုရားသို႔ ထြက္စံ ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းမည္သည္ကို ျပဳေတာ္မူေလ့ ႐ွိၾကကုန္ၿပီ၊ ဤသို႔ ထြက္စံေတာ္မူရာ၌ သားသမင္ လိုက္လံပစ္ခတ္ ေပ်ာ္ပါးျခင္း, ထိုမွတပါး ဤႏွင့္ အလားတူ ေပ်ာ္ပါးျမဴးထူးျခင္းတို႔လည္း ပါ၀င္ၾကကုန္ၿပီ၊ ထိုသို႔ေသာ မင္းတို႔ ခရီးထြက္စံ ႂကြျမန္းျခင္း အေလ့မ်ားအတိုင္း မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္၍႕ ပိယဒႆီဟု ၀ွ႔ဲခ်ီ-ခပ္ႏွိပ္ အ႐ွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္၏့ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံယူ-ရ႐ွိေသာ အေသာက မင္းၾတားျမတ္သည္ အဘိသိက္သြန္း၍ ဆယ္ႏွစ္ေျမာက္အခါ ဘုရားလ်ာတို႔၏ သစၥာပန္း ေလးဆင့္ ျဖစ္ပြင့္ သိျမင္ၾကရာ မဟာေဗာဓိပင္သို႔ ခရီးလွည့္လည္ ထြက္စံျခင္း ျပဳေလၿပီ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေနရာ၌ တရားအခြင့္ သင့္ျမတ္ေသာ ထြက္စံႂကြေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ထိုကဲ့သုိ႔ ထြက္စံေတာ္မူရာ ဤအရပ္႒ာန၌ ရဟန္းပုဏၰားတို႔ကို ၾကည့္႐ႈဖူးေမွ်ာ္ရျခင္း, ၎တို႔အား လွဴဒါန္းရျခင္း, အသက္အ႐ြယ္ အိုမင္းသူ, သီလစေသာ ဂုဏ္ ေျမာက္မ်ားသူတို႔အား ေတြ႕ျမင္ဖူးေမွ်ာ္ရျခင္း, ေ႐ႊျပားစသည္ (ေစတီဗုဒၶိဳးတို႔၌) မြန္းမံရျခင္း, ဇနပုဒ္သူ, ဇနပုဒ္သားတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရျခင္း, တရားစကား ေဟာၫႊန္ဆံုးမရျခင္း, တရားစကား ေျပာၾကား ေဆြးေႏြးရျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားေလၿပီ၊ ထိုအားလံုးသည္ကား ေက်ာင္းကန္ဘုရားသို႔ ထြက္ႂကြလွည့္လည္ျခင္းမွ စင္စစ္ တိုးပြားသည့္ ေမြ႕ေလ်ာ ေပ်ာ္ပါးဖြယ္မ်ား ျဖစ္ေလသည္၊ မင္းတကာတို႔ ခ်စ္ၾကည္ ေလးစားအပ္၍႕ ပိယဒႆီဟု ၀ွ႔ဲခ်ီ-ခပ္ႏွိပ္ အ႐ွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္၏့ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံယူ-ရ႐ွိေသာ အေသာက မင္းၾတားျမတ္၏့ ဤသို႔ေသာ ကုသိုလ္အဖို႔တို႔ကို ငါဘုရင္မွတပါး အျခားေသာ နတ္လူျဗဟၼာတို႔အား အမွ်ညီစြာ ပတၱိဒါန ျပဳပါသတည္း။
(အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ အေသာကေက်ာက္စာေတာ္-အ႐ွင္အာဒိစၥ၀ံသ)


ေ႐ွးလြန္ေလၿပီး ကာလတို႔၌ နတ္တို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူေခၚ (မင္း)တို႔သည္ အေပ်ာ္အပါး (ေတာကစား)ထြက္ျခင္းဟုေခၚေသာ ခရီးထြက္ျခင္းကို ျပဳေလ့႐ွိၾက၏၊ ဤသို႔ခရီးထြက္ရာ၌ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းတူ အေပ်ာ္အပါးတို႔ ႐ွိကုန္၏။
နတ္တို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ပိယဒသီမင္းႀကီးသည္ အဘိသိက္ခံသည္၏ ဆယ္ႏွစ္ေျမာက္၌ မဟာေဗာဓိသို႔ ခရီးထြက္ေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔ထြက္ျခင္းကား တရားခရီးထြက္ျခင္းျဖစ္၏။ ဤသို႔ထြက္ရာ၌ ရဟန္းပုဏၰားတို႔အား ဖူးေျမာ္ျခင္း ေ႐ႊအသျပာတို႔ကို ခြဲေဝေပးကမ္းျခင္း၊ ဇနပုဒ္တို႔၌ ေနကုန္ေသာ ဇနပုဒ္သားတို႔အား ေတြ႕ျမင္ျခင္း၊ တရားေတာ္၌ ဆုမၼၾသ၀ါဒေပးျခင္း၊ တရားေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္းတို႔ကို ျပဳပိ၏။ ဤသည္တို႔သည္ အမဲလိုက္ျခင္းစေသာ အေပ်ာ္အပါးတို႔ထက္ မင္းႀကီးအား ပို၍ ႏွစ္သက္ေစ၏။ ဤကား နတ္တို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ပိယဒသီမင္းႀကီး၏ ထူးျခားေသာ ကံေပတည္း။
(အေသာကေက်ာက္စာမ်ား-ဦးဖိုးလတ္)


ေ႐ွးအခါက ေဒဝနံ ပိယတို႔သည္ အေပ်ာ္အပါးထြက္ၾကရာ၌ ေတာကစားျခင္းႏွင့္ အျခားေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္တို႔ကို ျပဳလုပ္ၾက၏။ ေဒ၀ါနံပိယ ပိယဒသီမင္းသည္ အဘိသိက္ခံ၍ ၁၀ႏွစ္ေျမာက္၌ မဟာေဗာဓိသို႔ သြား၏။ ယင္းသို႔ သြားျခင္းကား တရားခရီးထြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းပုဏၰားတို႔အား ဖူးေမွ်ာ္ျခင္း, ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း, လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုျခင္း, ေ႐ႊတို႔ကို ေ၀ဖန္ျခင္း, ဇနပုဒ္တို႔ကို ၾကည့္႐ႈျခင္း, လူအမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း, တရားအဆံုအမေပးျခင္း, တရားေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္၏။ ဤတရားခရီးသည္ ေတာကစားျခင္းစေသာ အေပ်ာ္ခရီးထြက္ျခင္းထက္ သာလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္း၏။ ဤကား ေဒ၀ါနံပိယ ပိယဒသီမင္း၏ အဘို႔တပါးတည္း။
(သိရီဓမၼာေသာကမင္းတရားႀကီး၏ ကိုးတိုင္းကိုးဌာန ဗုဒၶဓမၼႏိုင္ငံေတာ္-ဦးေသာ္ဇင္)

'In times past Their Sacred Majesties used to go out on so-called “tours of pleasure." In those tours hunting and other similar amusements used to be practiced.
His Sacred and Gracious Majesty the present King, after he had been consecrated ten years went out to Bodh Gaya or "towards supreme knowledge”).
Thence arose “tours of piety.” In them this is the practice-- visiting ascetics and Brahmans, with liberality to them; visiting elders, with largess of gold; visiting the people of the country, with instruction in the Law of Piety, and discussion of that Law.
Consequently, since that time a different portion constitutes the pleasuring of His Sacred and Gracious Majesty the King.'
(Asoka, the Buddhist Emperor of India- V. A. Smith)


In past periods, Their Sacred Majesties used to go out on so-called Viharayatras (excursions for enjoyment). In these were hunting and other similar diversions. But His Sacred and Gracious Majesty the present King, when he had been consecrated ten years, went out to the place of Sambodhi, whence these Dharmayatras as in which are the following: visits and gifts to Brahmans and Sramanas ; visits and gifts of gold to the elders; visits to the people of the country, instructing them in morality, and discussions with them on same as suitable thereto.
This becomes a great delight, an additional portion, of His Sacred and Gracious Majesty the King. (Asoka-R.K. Mookerji)


In the past, kings went on pleasure tours, which consisted of hunts and other similar amusements. The Beloved of the Gods, the king Piyadassi, when he had been consecrated ten years, went to the tree of Enlightenment. From that time arose the practice of tours connected with Dhamma, during which meeting are held with ascetics and brahmans, gifts are bestowed, meeting are arranged with aged folk, gold is distributed, meetings with the people of the countryside are held, instruction in Dhamma is given, and questions on Dhamma are answered. The Beloved of the Gods, the king Piyadassi, derives more pleasure from this, than from any other enjoyments.
(Asoka and the decline of the Mauryas- Romila Thapar)


In the times gone by, kings used to go out on pleasure tours. It included hunting and other similar diversions. But now, king Priyadarsi, the Beloved of the Gods, went to Sambodhi when he had been consecrated ten years. Hence this Dhamma-Yatra. This includes visits and charity to Brahmanas and Srmanas; visits and gold gifts to the aged; visits to the people of the empire instructing them in Dharma and holding discussions on it. This great delight produced from it is the extraordinary luck of king Priyadarsi, the Beloved of the Gods.
(Inscriptions of Asoka- N. P. Rastogi)


အကၡရာေတြ က်န္ေသးတယ္ေနာ္…